Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Ole Martin Eklo

Medlem av faggruppen for plantevernmidler.

Curriculum vitae

Stilling:

Forskningsleder og seniorforsker, Bioforsk Plantehelse, og professor II, Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås 

Utdanning:

 • 1999: BI, kurs i prosjektledelse
 • 1997: BI, kurs i referanserammer og lederskap
 • 1992: Dr. scient., Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås
 • 1980: Cand.real., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • 1975: Cand.mag., Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring:

 • 2005 – 2008: FAO, deltidsengasjement, Vietnam
 • 2001- : Professor II, Institutt for plante- og miljøvitenskap, Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB), Ås
 • 1998- : Forskningsleder og seniorforsker, Bioforsk Plantehelse
 • 1993 – 1994: Post doc, INRA, Centre de Grignon, Laboratoire des sols, Thiverval-Grignon, Frankrike
 • 1984 – 1985: Stipendiat, Norges forskningsråd
 • 1983 – 1984 og 1977 – 1982: Lektor ved Levanger videregående skole, Levanger
 • 1982 – 1983: Assisterende professor, Norsk institutt for plantehelse (Planteforsk), Ås

Øvrig faglig bakgrunn:

 • Medlem av ad hoc-gruppe for European Plant Protection Organisation (EPPO) om pesticider og skjebne i jord (1995-2000)
 • Medlem av en ekspertgruppe for evaluering av Estlands universitet for miljø og biovitenskap (University of Tartu), Estland (2007)
 • Medlem av VKMs faggruppe for plantevernmidler fra 2004
 • Undervisning av PhD-studenter ved UMB innen eksponering og risikovurdering av plantevernmidler (2001-)
 • Medlem i OECD gruppe for harmonisering av «Guidance for the conduct of terrestrial field dissipation studies» (2011- )
 • Risikovurdering, modellering og utvikling av norske scenarier for plantevernmidlers skjebne i jord og vann under norske forhold (ulike prosjekter for Mattilsynet og EU’s - rammeprogram).

Utvalgte publikasjoner:

 • C. M. Sharma, B. O. Rosseland, M. Almvik, O. M. Eklo. Bioaccumulation of organochlorine pollutants in the fish community in Lake Årungen, Norway. Environ. Pollut. 2009; doi:10.1016/j.envpol.2009.03.007.
 • Eklo, O.M., M. Almvik, R.I.Bolli, T. Børresen, T. Haraldsen, L.E.Haugen, R. Holten & G. Riise. 2009. Norwegian scenarios II. Final report from the perod 2007-2008. Bioforsk Report 4 (187)/2009. 72pp.
 • Pot, V., P. Benoit, M. Le Menn, O. M. Eklo, T. Sveistrup, J. Kværner. 2010. Metribuzin transport in undisturbed soil cores under controlled water potential conditions: experiments and modelling to evaluate the risk of leaching in a sandy loam soil profile. Pest Manag Sci; 2011; 67(4):397-407
 • Deribe, E. W, B. O. Rosseland, R. Borgstrøm, B. Salbu, Z. Gebremariam, E. Dadebo, H. R. Norli, O. M. Eklo. 2011. Bioaccumulation of persistent organic pollutants (POPs) in fish species from Lake Koka, Ethiopia: the influence of lipid content and trophic position. Science of the Total Environment 410 (2011) 9pp
 • Balderacchi, M., P. Benoit, P. Cambier, O.M. Eklo, A. Gargini, A. Gemitzi, M. Gurel, B. Klove, Z. Nakic, E. Preda, S. Ruzicic, P. Wachniew, M. Trevisan. Groundwater pollution and quality monitoring approaches at European-level. Critical reviews in environmental science and technology. 2013; 43: 1-86.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie