Ole Martin Eklo

Medlem av faggruppen for plantevernmidler og faggruppen for mikrobiell økologi. Dr.Scient.

Plantevernmidler, Mikrobiell økologi

Ole Martin har doktorgrad i jordkjemi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er forsvinningsbildet, dvs. skjebnen til kjemikalier i miljøet.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker ved NIBIO og Professor II ved NMBU

Utdanning

1999: Prosjektledelse – Referanserammer og lederskap. Handelshøyskolen BI, Centre for Executive Education. (20 vektall på universitets nivå)

1991: Dr.Scient.(jordbunnslære/plantevern/statistikk) ved Norges Landbrukshøgskole = Ph.D. - Agricultural University of Norway

1980: Cand real (master) i økologisk botanikk. – Universitetet i Trondheim

1975: Cand mag (bachelor) i biologi og kjemi – Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2004 – dd: Medlem av Vitenskapskomiteen for mat og miljø

2001 – dd: Professor II ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU), Fakultet for biovitenskap, Institutt for plantevitenskap

1985 – dd: Seniorforsker ved Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO), Divisjon for bioteknologi og plantehelse, Avdeling pesticider og naturstoffkjemi

2005 – 2008: Engasjement for Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) i Vietnam i prosjektet “Integrated Pest Management in Vegetable in Vietnam”

1984 – 1985: Forskningsstipend fra Norges Forskningsråd

1983 – 1984: Lektor ved Levanger videregående skole

1982 – 1983: Forsker ved Statens Plantevern, Avd. Ugras

Øvrig faglig bakgrunn

2012 – 2016: Medlem av OECD, gruppe for utvikling av retningslinjer for studier av forsvinningsbilde av plantevernmidler i felt.

2015 – 2016: Evaluering av prosjektsøknader for Environmental Protection Agency at Ministry of Environment and Food i Danmark (2 perioder)

2016: Evaluering av Kompetansecentrum för kämiska bekämpingmedel (CKB) ved Sveriges lantbruksuniversitet i perioden 2012-2016.

2017: Leder for ekspertgruppe som evaluerte Estonian University of Life Sciences, Institutes of Agriculture, Forestry and Fisheries.

2018: Medlem av ekspertgruppen Scientific Advice for Policy by European Academies (SAPEA) ved The Brandenburg Academy, Berlin on Environmental Impacts of Plant Protection Products (PPP) - Sounding Board.

Utvalgte publikasjoner

Deribe, E.W., B. O. Rosseland, R. Borgstrøm, B. Salbu, Z. Gebremariam, E. Dadebo, L. Skipperud, O. M. Eklo 2014. Organochlorine Pesticides and Polychlorinated Biphenyls in Fish from Lake Awassa in the Ethiopian Rift Valley: Human Health Risks. Bull Environ Contam Toxicol (2014) 93:238–244. DOI 10.1007/s00128-014-1314-6

Kværner, J., Eklo, O.M., Solbakken, E., Solberg, I., and Sorknes, S. 2014. An integrated approach for assessing influence of agricultural activities on pesticides in a shallow aquifer in southeastern Norway. Science of the Total Environment.499 (2014) 520-532.

Lundberg, A., Ala-Aho, P., Stumpp, C., Eklo, O.M., Kværner, J., Kløve, B. 2015. Snow and frost: implications for spatiotemporal infiltration patterns – a review. Hydrological Processes. Article first published online: 21 NOV 2015 DOI: 10.1002/hyp.107

Stenrød, M., Almvik, M., Eklo, O.M., Gimsing, A.L., Holten, R., Künnis-Beres, K., Larsbo, M., Putelis, L., Siimes, K., Turka I., & Uusi-Kämppä J. 2016. Pesticide regulatory risk assessment, monitoring, and fate studies in the northern zone: recommendations from a Nordic-Baltic workshop. Conference report. Environ Sci Pollut Res. DOI 10.1007/s11356-016-7087-1

Kasambala, T. & Eklo O.M. 2018. Environmental load of pesticides used in conventional sugar cane production in Malawi. Crop Protection. 108 (2018), 71-77.