Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Olavi Junttila

Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer.

Curriculum vitae

Stilling:

Professor emeritus plantefysiologi, Institutt for arktisk og marin biologi, Universitetet i Tromsø

Utdanning:

 • 1974: Dr. agric., Norges landbrukshøgskole (hagebruk) (nå Universitetet for miljø- og biovitenskap)
 • 1967: Cand. agric., Norges landbrukshøgskole (hagebruk)
 • 1966: Fil. kand., Universitetet i Helsinki (plantefysiologi)

Arbeidserfaring:

 • Fra 1976: Professor, Universitetet i Tromsø
 • 1973-1975: 1. amanuensis, Universitetet i Tromsø
 • 1967-1972: Forskningsassistent, Norges landbrukshøgskole

Øvrig faglig bakgrunn:

 • Norges forskningsråd (NFR) – medlem av flere programkomiteer
 • Bioteknologinemnda – medlem (1999-2004)
 • Genressursutvalget for skogstrær- medlem (2006-2010)

Utvalgte publikasjoner:

 • Hytönen T, Mouhu K, Koivu I, Elomaa P, Junttila O. Prohexadione -calcium enhances the cropping potential and yield of strawberry (Fragaria x ananassa Duch.). Eur J Hort Sci. 2008, i73:210-215.
 • Yakovlev IA, Fossdal, CG, Johnsen Ø, Junttila O, Skrøppa T. Analysis of gene expression during bud burst initiation in Norway spruce via ESTs from subtracted cDNA libraries. Tree Genetics and Genomes 2006, 2: 39-52.
 • Mølmann JA, Asante DK, Beck Jensen J, Krane MN, Ernstsen A, Junttila O, Olsen JE. Low night temperature and inhibition of gibberellin, biosynthesis overrides phytochrome action and induce budset and cold acclimation, but not dormancy in PHYA overexpressors and wild-type of hybrid aspen. Plant Cell Environ 2005, 28: 1579-88.
 • Olsen JE, Junttila O. Far red end-of-day treatment restores wild type like plant length in hybrid aspen overexpressing phytochrome A. Physiol. Plant. 2002, 115: 448-57.
 • Junttila O, Olsen JE, Nilsen J, Martinussen I, Moritz T, Eriksson M, Olsson O, Sandberg G. Phytochrome overexpression and cold hardiness in transgenic Populus. I: Li, PH, Chen, CHH. red. Plant Cold Hardiness, Plenum Press, New York, 1997. s.245-55.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie