Øivind Bergh

Medlem av faggruppen for mikrobiell økologi. Dr.Scient.

Mikrobiell økologi

Øivind har doktorgrad i mikrobiologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er mikrobiologi, akvakultur og dyrehelse.

Curriculum vitae

Stilling

Forsker 1183, Havforskningsinstituttet

Utdanning

2001 – 2005: Handelshøyskolen BI: Masterprogram prosjektledelse

2001 – 2004: Handelshøyskolen BI: Leadership and communication, Goal-oriented training, Team and Team Leadership

1989 – 1996: UiB, Dr. scient, mikrobiologi

1986 – 1988: UiB. Cand. scient. mikrobiologi

1981 – 1985: UiB Cand mag.

Arbeidserfaring

2008 – dd: Havforskningsinstituttet – Forsker

2005 – 2011: Universitetet i Bergen - Professor II

2004 – 2008: Havforskningsinstituttet - Faggruppeleder

1997 – 2004: Havforskningsinstituttet – Programleder

1994 – 1997: Havforskningsinstituttet - Forsker

1992 – 1993: UNIFOB - Forsker

1989 – 1992: UNIFOB - Stipendiat

1986 – 1988: Universitetet i Bergen - Forskningsassistent/undervisningsassistent,

Øvrig faglig bakgrunn

2018 – dd: Medlem av VKMs faggruppe for mikrobiell økologi

2014 – 2018 : Medlem av VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd

2011: The John Martin Award, American Society for Limnology and Oceanography

2010 – 2010: European Food Safety Authority – Ekstern ekspert

2010 – 2010: NIFES - Ekstern ekspert, Kompetanseevaluering

2010 – 2010: Folkehelseinstituttet - Ekstern ekspert, Kompetanseevaluering

2010 – 2010: Danmarks Tekniske Universitet - Ekstern ekspert, Opponent

2008 – 2009: NOKUT - Ekstern ekspert

2008 – dd: Norges Veterinærhøgskole - Sensor

2006 – 2012: Høgskolen i Bodø - Sensor

2004 – 2010: Høgskulen i Sogn og Fjordane - Sensor ved akvakulturstudiet (nå nedlagt)

2002-2005 og 2012- Universitetet i Bergen (sensor og foreleser)

Utvalgte publikasjoner

Sandlund N, Gjerset B, Bergh Ø et al. 2014. Screening for Viral Hemorrhagic Septicaemia Virus along the Norwegian Coastal Line. PLOS One https://doi.org/10.1371/journal.pone.0108529

Johansen R, Bergh Ø, Modahl, et al. High prevalence of viral haemorrhagic septicaemia virus (VHSV) in Norwegian spring-spawning herring. Marine Ecology Progress Series 2013, 478: 223-230.

Vadstein O, Bergh Ø, Gatesoupe F-J et al. Microbiology and immunology of fish larvae. Reviews in Aquaculture, 2013: 5(Suppl. 1), S1-S25.

Bergh Ø 2008. Bacterial diseases of fish. Pp. 239-278 In: Eiras J, Segner H, Wahli T and Kapoor B (Eds) Fish Diseases. Science Publishers Inc New Hampshire USA. 2008: 239-278

Bergh, Ø, Børsheim, KY, Bratbak, G and Heldal, M High abundance of viruses found in aquatic environments. Nature, 1989: 340 (6233) 467-468.