Merete Hofshagen

Medlem av hovedkomiteen. Dr.Scient.

Hovedkomiteen

Merete har doktorgrad i mikrobiologi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er dyrehelse, zoonoser, antibiotikaresistens og mattrygghet.

Curriculum Vitae

Stilling

Avdelingsdirektør, Veterinærinstituttet

Utdanning

1987 – 1991: Dr. scient., Norges veterinærhøgskole

Arbeidserfaring

2017 – dd: Avdelingsdirektør, Veterinærinstituttet

2016 – 2016: Fungerende direktør, Veterinærinstituttet

2011 – 2016: Seksjonsleder, Veterinærinstituttet

2006 – 2010: Leder av Norsk zoonosesenter, Veterinærinstituttet

2000 – 2005: Forsker, Norsk zoonosesenter, Veterinærinstituttet

1992 – 2000: Forsker, seksjon for bakteriologi, Veterinærinstituttet

1987 – 1991: Stipendiat, Veterinærinstituttet

Øvrig faglig bakgrunn

Medlem i ulike arbeidsgrupper i EFSA (2 om Campylobacter in broiler meat - 2008 – 2010), om overvåking av Salmonella og Campylobacter – 2006, om design av feltstudier – 2005 – 2006).

Medlem i EFSAs “Task Force on Zoonoses Data Collection” og norsk “Reporting” Officer” for EFSAs Zoonoserapport (2005 – dd).

Koordinator for prosjekt i FP7 (CamCon; 2010 – 2015) og i SAFEFOODERA (CampEc-NET; 2007 – 2008).

Hovedveileder for 2 PhD-studenter (2004-2006, 2007-2010), medveileder for 1 PhD-student (2009 – 2012), veileder for 1 masterstudent (2009).

Utvalgte publikasjoner

Siri Kulberg Sjurseth, Britt Gjerset, Karoline Bragstad, Olav Hungnes, Helene Wisløff, Chiek Er, Mette Valheim, Siri M. Løtvedt, Bruce David, Skjalg A. Hanssen, Siri H. Hauge & Merete Hofshagen (2017) Human to animal transmission of influenza A(H1N1)pdm09 in a turkey breeder flock in Norway, Infection Ecology & Epidemiology, 7:1, DOI: 10.1080/20008686.2017.1416249

Borck Høg B, Sommer HM, Larsen LS, Sørensen AIV, David B, Hofshagen M, Rosenquist H. Farm specific risk factors for Campylobacter colonization in Danish and Norwegian broilers. Preventive Veterinary Medicine http://dx.doi.org/10.1016/j.prevetmed.2016.04.002

Jonsson ME, Norström M, Sandberg M, Ersbøll AK, Hofshagen M. Space-time patterns of Campylobacter spp. colonization in broiler flocks 2002-2006. Epidemiol Infect 2010; 138:1336-1345.

Hofshagen M, Gjerset B, Er C, Tarpai A, Brun E, Dannevig B, Bruheim T, Fostad IG, Iversen B, Hungnes O, Lium B. Pandemic influenza A(H1N1)V: Human to pig transmission in Norway? Eurosurveillance 2009; Volume 14, Issue 45.

Norström M, Johnsen G, Hofshagen M, Tharldsen H, Kruse H. Antimicrobial resistance in Campylobacter jejuni from broilers and broilerhouse environments in Norway. J. Food Prot 2007; 70 (3):736-738.