Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Merete Grung

Medlem av faggruppen for plantevernmidler.

Curriculum vitae

Stilling:

Forsker I, Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo og Professor II, Toksikologi, Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Oslo

Utdanning:

 • 1993: Dr.ing, Institutt for organisk kjemi, Norges Tekniske Høgskole, Trondheim
 • 1987: Siv.ing., Kjemiavdelingen, Norges Tekniske Høgskole, Trondheim

 Arbeidserfaring:

 • 2014- : Professor II, Toksikologi, Institutt for biovitenskap, UiO
 • 2010- : Forsker I, Seksjon for miljøgifter ferskvann, NIVA
 • 2008-2010: Forsker I, Seksjon for økotoksikologi og risikovurdering, NIVA
 • 2005-2008: Forsker II, Seksjon for økotoksikologi og risikovurdering, NIVA
 • 2001-2005: Forsker II/Gruppeleder, Seksjon for organisk kjemi, NIVA
 • 1993-2000: Forsker II, Statens rettstoksikologiske institutt
 • 1988-1993: Stipendiat/Vitenskapelig assistent, Institutt for organisk kjemi, Norges Tekniske Høgskole

Øvrig faglig bakgrunn:

 • 2010- : Medlem av VKMs faggruppe for plantevernmidler
 • 2008- : Medlem av Forum for samarbeid om miljørisiko for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten
 • 2006: Godkjent som Eurotox-registrert toksikolog

Utvalgte publikasjoner:

 • Public profile: http://scholar.google.no/citations?user=c2xmlkgAAAAJ&hl=en
 • Beyer, J.; Petersen, K.; Song, Y.; Ruus, A.; Grung, M.; Bakke, T.; Tollefsen, K. E. Environmental risk assessment of combined effects in aquatic ecotoxicology: A discussion paper. Marine Environmental Research 2014, 96, 81–91.
 • Babut, M.; Arts, G. H.; Caracciolo, A. B.; Carluer, N.; Domange, N.; Friberg, N.; Gouy, V.; Grung, M.; Lagadic, L.; Martin-Laurent, F.; et al. Pesticide risk assessment and management in a globally changing world—report from a European interdisciplinary workshop. Environ Sci Pollut Res 2013, 1–15.
 • Grung M, Ruus A, Holth TF, Sidhu RS, Eriksen DØ & Hylland K (2009). Bioaccumulation and lack of oxidative stress response in the ragworm H. diversicolor following exposure to 226Ra in sediment. Journal of Environmental Radioactivity, 100(5), 429-434.
 • Grung M, Källqvist T, Sakshaug S, Skurtveit S & Thomas KV (2008). Initial environmental assessment of eleven pharmaceuticals using the EMEA guideline in Norway. Ecotoxicology and Environmental Safety 71, 328-340.
 • Källqvist T, Grung M & Tollefsen K-E. (2006). Chronic toxicity of 2,4,2',4'-tetrabromodiphenyl ether (BDE-47) on the marine alga Skeletonema costatum and the crustacean Daphnia magna. Environmental Toxicology and Chemistry 25 (6), 1657-1662.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie