Martinus Løvik

Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Professor.

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Martinus har medisinsk doktorgrad (immunologi). Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er matallergi og risikovurdering av eksponering for stoffer i mat.

Curriculum vitae

Stilling

Professor emeritus, NTNU, Trondheim

Utdanning

1967 – 1973: Universitetet i Oslo - Cand. med., autorisert lege 1975, medisinsk doktorgrad (immunologi 1986), spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin 1987. Bedømt professorkompetent i miljømedisin (København), immunologi (Oslo) og eksperimentell patologi (Uppsala).

Arbeidserfaring

2014 – dd: Professor emeritus. Norges teknisk-naturvitenskapel​ege universitet (NTNU)

2000 – 2013: Professor II i medisin (allergi- og infeksjonsimmunologi). Norges teknisk-naturvitenskapel​ege universitet (NTNU)

1985 – 2013: Spesiallege/overlege/sek​sjonsleiar/avdelingsdire​ktør. Nasjonalt folkehelseinstitutt

1983 – 1985: Gjesteforskar. Trudeau Institute, NY, USA/NIH/Forskningsrådet

1982 – 1983: Assistentlege. Avdeling for immunologi, SIFF

1975 – 1982: Forskningsstipendiat, amanuensisvikar. Norges forskningsråd/Universite​tet i Oslo

Øvrig faglig bakgrunn

2014 – 2018: Medlem av vitenskapskomiteen for mattrygghet, Faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

2003 – 2015: EFSA - Ekspert i panel (NDA, GMO) og arbeidsgrupper, Kritisk litteratur- og dossier-gjennomgang, utarbeiding av saksdokument ('Opinions' og Guidelines)

1998 – 2000: Norsk selskap for immunologi, Verv: Formann

1988 – 2013: Medlem av ei lang rekkje nasjonale, europeiske, amerikanske og WHO-arbeidsgrupper innanfor immunologi, immuntoksikologi, allergologi og forsøksdyrarbeid

1987 – 2013: Prosjektleiar for ei lang rekkje nasjonalt eller EU-finansierte forskningsprosjekt

Utvalgte publikasjoner

Selb R, Wal JM, Moreno FJ, Lovik M, Mills C, Hoffmann-Sommergruber K, Fernandez A. Assessment of endogenous allergenicity of genetically modified plants exemplified by soybean - Where do we stand? Food Chem Toxicol 2017; 101:139-148. doi: 10.1016/j.fct.2017.01.014

Vafeiadi M, Agramunt S, Pedersen M, Besselink H, Chatzi L, Fthenou E, Fleming S, Hardie LJ, Wright J, Knudsen LE, Nielsen JK, Sunyer J, Carreras R, Brunborg G, Gutzkow KB, Nygaard UC, Løvik M, Kyrtopoulos SA, Segerbäck D, Merlo DF, Kleinjans JC, Vrijheid M, Kogevinas M. NewGeneris Consortium. In utero exposure to compounds with dioxin-like activity and birth outcomes. Epidemiology 2014; 25:215-24.

Fernandez A, Mills EN, Lovik M, Spoek A, Germini A, Mikalsen A, Wal JM. Endogenous allergens and compositional analysis in the allergenicity assessment of genetically modified plants. Food Chem Toxicol 2013; 62:1-6.

Løvik M. Considerations on developing criteria to determine whether a food allergen is of public health importance. Food Anal Methods 2010; 3:339-43.

Løvik M. Food Allergy and Intolerance. In: Ballantyne B, Marrs TC, Syversen T (Eds) General and Applied Toxicology, 3rd Edition. John Wiley & Sons 2009 ISBN 978-0-470-72327-2. s. 3151-76