Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Martinus Løvik

Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi.

Curriculum vitae

Stilling:

 • Professor emeritus, NTNU, Trondheim
 • Ekspert for European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italia 

Utdanning:

 • 1987: Spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin. Bedømt professorkompetent i miljømedisin, immunologi og eksperimentell patologi. 
 • 1986: Medisinsk doktorgrad (immunologi)
 • 1975: Autorisert lege
 • 1967 – 1973: Universitetet i Oslo - Cand. med.

Arbeidserfaring:

 • 2014- : Norges teknisk-naturvitenskapel​ege universitet (NTNU) - Professor    emeritus
 • 2000 – 2013: Norges teknisk-naturvitenskapel​ege universitet (NTNU) -    Professor II i medisin (allergi- og infeksjonsimmunologi)
 • 1985 – 2013: Folkehelseinstituttet – Spesiallege/overlege/seksjonsleiar/avdelingsdirektør
 • 1983 – 1985: Trudeau Institute, NY, USA/NIH/Forskningsrådet - Gjesteforskar
 • 1982 – 1983: Avdeling for immunologi, SIFF - Assistentlege
 • 1975 – 1982: Norges forskningsråd/Universite​tet i Oslo - Forskningsstipendiat, amanuensisvikar

Øvrig faglig bakgrunn:

 • 2014–  : Medlem av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
 • 2003– : EFSA - Ekspert i panel (NDA, GMO) og arbeidsgrupper, Kritisk    litteratur- og dossier-gjennomgang, utarbeiding av saksdokument    ('Opinions' og Guidelines)
 • 1998 – 2000: Norsk selskap for immunologi, Verv: Formann
 • 1988– : Medlem av ei lang rekkje nasjonale, europeiske, amerikanske og WHO-arbeidsgrupper innanfor immunologi, immuntoksikologi, allergologi og forsøksdyrarbeid
 • 1987– : Prosjektleiar for ei lang rekkje nasjonalt eller EU-finansierte    forskningsprosjekt

Utvalgte publikasjoner:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie