Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Live Nesse

Medlem av faggruppen for fôr. DVM, Dr.Scient., Dr.Med.Vet.

Live er utdannet veterinær i 1981

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, Seksjon for Mattrygghet og nye helsetrusler, Veterinærinstituttet

Utdanning

1981: Cand.med.vet. (DVM), Norges Veterinærhøgskole.

1985: Dr. scient., Norges Veterinærhøgskole.

1989: Professorkompetanse, Norges Veterinærhøgskole.

1990: Dr. med. vet., Norges Veterinærhøgskole.

1991: Veterinærinstituttets 100-års jubeleums pris for fremragende grunnforskning

1997: Ett-åring europeisk utdannelsesprogram for ledere i offentlig sektor, «Crossing the Boundaries»..

Arbeidserfaring

1981 – 1985: Forskningsassistent, Institutt for mikrobiologi og immunologi, Norges veterinærhøgskole (NVH) og Institutt for husdyravl, Norges landbrukshøgskole (NLH

1986 – 1991: Forsker, Avdeling for immunprofylakse, Veterinærinstituttet.

1989: Prosjektleder, "EF's indre marked, veteri­nærmedisinske forhold", finansiert av Statssekretærutvalget for EF-saker.

1991 – 1999: Avdelingsdirektør, Veterinærinstituttet.

1999 – dd: Seniorforsker, Seksjon for bakteriologi, nå Mattrygghet og nye helsetrusler, Veterinærinstituttet.

Øvrig faglig bakgrunn

1991 – 1999: Som avdelingsdirektør ved Veterinærinstituttet ledet jeg instituttets avdeling for dyrehelse med ca 60 personer. Blant mine oppgaver var å gi vitenskapelige baserte råd til myndighetene. I denne perioden var det spesielt vurdering av risiko og håndtering av denne ved tilpasning til EUs regelverk som bød på store utfordringer.

Siden 1999 har jeg drevet forskning på sykdomsfremkallende og antibiotikaresistente bakterier med fokus på overlevelse i miljø, biofilm mm. Jeg har i denne perioden bl.a. vært leder for flere store prosjekter med samarbeidspartnere i inn- og utland. I perioden 2012-2016 var jeg medlem av Management Committee for Cost Action FA 2012 BacFoodNet - A European Network for Mitigating Bacterial Colonisation and Persistence on Foods and Food Processing Environments.

Jeg har vært medlem av VKMs Fagruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr siden 2007, og har også deltatt i en rekke ulike nasjonale og internasjonale risikovurderinger for andre institusjoner som FAO, OIE og for EFTA Surveillance Authority (ESA).

Utvalgte publikasjoner

Nesse L.L., Nordby K., Heir E., Bergsjø B., Vardund T., Nygaard H. & Holstad G. 2003, Molecular analyses of salmonella isolates from fish feed factories and fish feed ingredients. Journal of Applied and Environmental Microbiology, 69, 1075-1081.

Lunestad B.T., Nesse L.L., Lassen J, Svihus B., Nesbakken T., Fossum K., Rosnes J.T. Kruse H. and Yazdankhah S., 2007, Salmonella in fish feed; occurrence and implications on fish- and human health in Norway. Aquaculture 265, 1-8.

Solheim H.T., Sekse C, Urdahl A.M, Wasteson Y, Nesse L.L., 2013, Biofilm – an environment for dissemination of stx genes by transduction. J Applied and Environmental Microbiology, Feb;79(3):896-900. doi: 10.1128/AEM.03512-12.

Nesse L.L., Sekse C., Berg K., Johannesen K.C.S., Solheim H., Vestby L.K. & Urdahl A.M. 2013, Potentially pathogenic E. coli can produce biofilm under conditions relevant for the food production chain. J Applied and Environmental Microbiology, Apr;80(7):2042-9. doi: 10.1128/AEM.03331-13. Epub 2013 Dec 20.

Nesse L.L & Simm R.: Biofilm, 2018, A Hotspot for Emerging Bacterial Genotypes. Advances in Applied Microbiology 2018;103:223-246. doi: 10.1016/bs.aambs.2018.01.003.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie