Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Live Nesse

Medlem av faggruppen for fôr.

Curriculum vitae

Stilling:

Seniorforsker, Veterinærinstituttet, Oslo

Utdanning:

 • 1990: Dr.med.vet., Norges Veterinærhøgskole, Oslo
 • 1989: Professorkompetanse, Norges Veterinærhøgskole
 • 1985: Dr.scient., Norges Veterinærhøgskole
 • 1981: Cand.med.vet., Norges Veterinærhøgskole

Arbeidserfaring:

 • 1999-: Seniorforsker, Seksjon for bakteriologi, Veterinærinstituttet
 • 1991-1999: Avdelingsdirektør, Veterinærinstituttet
 • 1986-1991: Forsker, Avdeling for immunprofylakse, Veterinærinstituttet
 • 1989: Prosjektleder, "EFs indre marked, veteri­nærmedisinske forhold", finansiert av Statssekretærutvalget for EF-saker
 • 1981-1985: Forskningsassistent, Institutt for mikrobiologi og immunologi, Norges veterinærhøgskole og Institutt for husdyravl, Norges landbrukshøgskole

Øvrig faglig bakgrunn:

 • Medlem av FAOs ekspertgruppe for “Application of biosecurity for control of Salmonella in sustainable aquaculture” fra 2010
 • Forskning på sykdomsfremkallende bakterier som Salmonella og E.coli, bl.a. ledet fire store prosjekter om salmonella i fôrfabrikker fra 1999
 • Medlem av Nasjonalt forum for grønn verdiskapning 1996-98
 • Medlem av Den norske veterinærforenings ekspertgruppe EF 1990-95
 • Medlem av EFSA ekspertgruppe for veterinære spørsmål 1994
 • Medlem av OIE arbeidsgruppe for harmonisering av veterinærtjenester 1994
 • Medlem av VKMs fagruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr fra 2007

Utvalgte publikasjoner:

 • Solheim H.T., Sekse C, Urdahl A.M, Wasteson Y, Nesse L.L.: Biofilm – an environment for dissemination of stx genes by transduction. Journal of Applied and Environmental Microbiology, 2013;79:3
 • Møretrø T, Heir E, Nesse L.L, Vestby L.K, Langsrud S: Control of Salmonella in food related environments by chemical disinfection. Food Research International 2012; 45:2, 532–544.
 • Habimana O., Møretrø T., Langsrud S., Vestby L.K., Nesse L.L. & Heir E.: Microecosystems from feed industry surfaces: a survival and biofilm study of Salmonella versus host resident flora strains. BMC Veterinary Research, 2010; 6:48.
 • Vestby L.K., Lönn-Stensrud J., Møretrø T., Langsrud, S., Aamdal-Scheie A., Benneche T. & Nesse L.L.: A synthetic furanone potentiates the effect of disinfectants on Salmonella in biofilm. Journal of Applied Microbiology. Epub Jul 23, 2010;108(3):771 8
 • Vestby LK, Møretrø T, Langsrud S, Heir E, Nesse LL. Biofilm forming abilities of Salmonella are correlated with persistence in fish meal- and feed factories. BMC Vet Res. 2009; May 27:5:20,

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie