Live L. Nesse

Medlem av faggruppen for fôr. DVM, Dr.Scient., Dr.Med.Vet.

Fôr

Live har en doktorgrad i immunologi og en i immungenetikk. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er sykdomsfremkallende og antibiotikaresistente bakterier i miljøer for produksjon av fôr/mat.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, Seksjon for Mattrygghet og nye helsetrusler, Veterinærinstituttet

Utdanning

1981: Cand.med.vet. (DVM), Norges Veterinærhøgskole.

1985: Dr. scient., Norges Veterinærhøgskole.

1989: Professorkompetanse, Norges Veterinærhøgskole.

1990: Dr. med. vet., Norges Veterinærhøgskole.

1991: Veterinærinstituttets 100-års jubeleums pris for fremragende grunnforskning

1997: Ett-åring europeisk utdannelsesprogram for ledere i offentlig sektor, «Crossing the Boundaries»..

Arbeidserfaring

1981 – 1985: Forskningsassistent, Institutt for mikrobiologi og immunologi, Norges veterinærhøgskole (NVH) og Institutt for husdyravl, Norges landbrukshøgskole (NLH

1986 – 1991: Forsker, Avdeling for immunprofylakse, Veterinærinstituttet.

1989: Prosjektleder, "EF's indre marked, veteri­nærmedisinske forhold", finansiert av Statssekretærutvalget for EF-saker.

1991 – 1999: Avdelingsdirektør, Veterinærinstituttet.

1999 – 2016: Seniorforsker, Seksjon for bakteriologi, Veterinærinstituttet.

2017-dd: Seniorforsker, Seksjon for Mattrygghet og antibiotikaresistens, Veterinærinstituttet.

Øvrig faglig bakgrunn

Kjernekompetanse: overlevelse og spredning av sykdomsfremkallende og antibiotikaresistente bakterier i miljøer for produksjon av fôr / mat.

Fra 1990: deltatt i en rekke ulike nasjonale og internasjonale risikovurderinger for andre institusjoner som FAO, OIE og EFTA Surveillance Authority (ESA).

Fra 2007: medlem VKMs Fagruppe fôr

2012-2016 medlem av Management Committee for Cost Action FA 2012 BacFoodNet - A European Network for Mitigating Bacterial Colonisation and Persistence on Foods and Food Processing Environments.

Utvalgte publikasjoner

Nesse L.L., Nordby K., Heir E., Bergsjø B., Vardund T., Nygaard H. & Holstad G. 2003, Molecular analyses of salmonella isolates from fish feed factories and fish feed ingredients. Journal of Applied and Environmental Microbiology, 69, 1075-1081.

Lunestad B.T., Nesse L.L., Lassen J, Svihus B., Nesbakken T., Fossum K., Rosnes J.T. Kruse H. and Yazdankhah S., 2007, Salmonella in fish feed; occurrence and implications on fish- and human health in Norway. Aquaculture 265, 1-8.

Solheim H.T., Sekse C, Urdahl A.M, Wasteson Y, Nesse L.L., 2013, Biofilm – an environment for dissemination of stx genes by transduction. J Applied and Environmental Microbiology, Feb;79(3):896-900. doi: 10.1128/AEM.03512-12.

Nesse L.L., Sekse C., Berg K., Johannesen K.C.S., Solheim H., Vestby L.K. & Urdahl A.M. 2013, Potentially pathogenic E. coli can produce biofilm under conditions relevant for the food production chain. J Applied and Environmental Microbiology, Apr;80(7):2042-9. doi: 10.1128/AEM.03331-13. Epub 2013 Dec 20.

Nesse L.L & Simm R.: Biofilm, 2018, A Hotspot for Emerging Bacterial Genotypes. Advances in Applied Microbiology 2018;103:223-246. doi: 10.1016/bs.aambs.2018.01.003.