Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Leif Sundheim

Medlem av faggruppen for plantehelse.

Curriculum vitae

Stilling:

Professor emeritus/seniorforsker, Bioforsk Plantehelse

Utdanning:

 • 1964: PhD, University of Minnesota, USA
 • 1961: Cand. agric., Norges Landbrukshøgskole (nå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU))

Arbeidserfaring:

 • Fra 2007: Professor emeritus
 • Fra 2006: Seniorforsker, Bioforsk Plantehelse
 • 1992-2006: Professor II i plantepatologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap
 • 1995-2006: Direktør/forskningssjef, Bioforsk Plantehelse
 • 1993-1994: Daglig leder, Statens Plantevern
 • 1988-1992: Forskningssjef, Statens Plantevern
 • 1965-1987: Høgskolelektor/førstelektor i plantepatologi, Norges Landbrukshøgskole
 • 1964-1965: Forskningsassistent, Statens Plantevern
 • 1961-1964: Forskningsassistent/PhD-student, University of Minnesota, USA

Øvrig faglig bakgrunn:

 • Medlem av EFSA arbeidsgruppe på ”Emerging risks” (2008-2009)
 • Medlem av EPPO ”Core member group on pest risk assessment” siden 2006
 • Medlem og leder av VKMs Faggruppe for Plantehelse siden 2007
 • Medlem av VKMs Hovedkomité siden 2004
 • Medlem av VKM Faggruppe for plantehelse, plantevernmidler og rester av plantevernmidler (2004-2007)

Utvalgte publikasjoner:

 • Munyaneza JE, Sengoda VG, Sundheim L, Meadow R. 2014. Survey of “Candidatus Liberibacter solanacearum” in Carrot Crops affected by the Psyllid Trizoa apicalis (Hemiptera: Triozidae) in Norway. Journal of Plant Pathology. 96: 397-402.
 • Sundheim L, Rafoss T. 2014. Fumonisins in maize in relation to climate change. In “Climate Change and Mycotoxins”. Ed. M. J. Sainz (submitted).
 • Sundheim L, Brodal G, Hofgaard IS, Rafoss T. 2013. Temporal variations in Mycotoxin producing Fungi in Norwegian Cereals. Microorganisms 1: 188-198.
 • Schjøth JE, Visconti A, Sundheim L. Fumonisins in maize in relation to climate, planting time and hybrids in two agroecological zones in Zambia. Mycopathologia 2009, 167:209-219.
 • Elen O, Liu W, Skinnes H, Gullord M, Sundheim L. Evaluation of resistance to DON-producing Fusaria in cereals by field inoculation and natural infection, Acta Agric Scand Sect B Soil and Plant Sci 2004, 53:183-189.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie