Kristin Holvik

Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kristin har doktorgrad i epidemiologi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er vurdering av helseeffekter av ernæringsmessige faktorer (mat, næringsstoffer og kosttilskudd) basert på humane data og befolkningsundersøkelser.

Curriculum vitae

Stilling

Forsker, Folkehelseinstituttet

Utdanning

2004 – 2008: Philosophiae doctor, epidemiologi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

1997 – 2003: Klinisk ernæringsfysiolog, cand. scient., Institutt for ernæringsforskning, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2013 – dd: Forsker, Folkehelseinstituttet, Oslo

2010 – 2013: Postdoktor, Universitetet i Bergen

2008 – 2010: Forsker, Diakonhjemmet sykehus, Oslo

2004 – 2007: Stipendiat, Universitetet i Oslo

Øvrig faglig bakgrunn

2014 – 2018: Medlem av faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi, VKM. Nestleder av faggruppen 2015-2017, faggruppeleder 2017-2018

2012: Gjesteforsker med utenlandsstipend, VU University Medical Center, Amsterdam, Nederland

2005 – 2007: Leder, Norsk forening for ernæringsfysiologer (NFE)

Utvalgte publikasjoner

Søgaard AJ, Ranhoff AH, Meyer HE, Omsland TK, Nystad W, Tell GS, Holvik K. The association between alcohol consumption and risk of hip fracture differs by age and gender in Cohort of Norway: a NOREPOS study. Osteoporos Int 2018 Jul 13 [Epub ahead of print]

Riska BS, Forsén L, Omsland TK, Søgaard AJ, Meyer HE, Holvik K. Does the Association of Comorbidity with 1-Year Mortality After Hip Fracture Differ According to Gender? The Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS). J Am Geriatr Soc 2018; 66(3): 553-558.

Finnes TE, Lofthus CM, Meyer HE, Søgaard AJ, Tell GS, Apalset EM, Gjesdal C, Grimnes G, Schei B, Blomhoff R, Samuelsen SO, Holvik K. A combination of low serum concentrations of vitamins K1 and D is associated with increased risk of hip fractures in elderly Norwegians: a NOREPOS study. Osteoporos Int 2016; 27(4): 1645-1652.

Holvik K, Ahmed LA, Forsmo S, Gjesdal CG, Grimnes G, Samuelsen SO, Schei B, Blomhoff R, Tell GS, Meyer HE. No increase in risk of hip fracture at high serum retinol concentrations in community-dwelling older Norwegians: the Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies. Am J Clin Nutr 2015; 102: 1289-96.

Meyer HE, Holvik K, Lips P. Should vitamin D supplements be recommended to prevent chronic diseases? BMJ 2015; 350: h321.