Knut Egil Bøe

Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Professor.

Dyrehelse og dyrevelferd

Knut Egil Bøe har doktorgrad I husdyrfag. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er dyrevelferd og miljø for dyr.

Curriculum vitae

Stilling

Professor ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU

Utdanning

1977 – 1982: Cand. agric., Inst. for bygningsteknikk, Norges landbrukshøgskole

Arbeidserfaring

1982 – 1994: Forsker, Inst. for bygningsteknikk, Norges landbrukshøgskole

1994 – 2003: Professor, Inst. for bygningsteknikk, Norges landbrukshøgskole

2003 – dd: Professor, Inst. for husdyr og akvakulturvitenskap, UMB/NMBU

Øvrig faglig bakgrunn

Medlem av VKM siden 2007.

Utvalgte publikasjoner

Vik, S.G., Øyrehagen, O., Bøe, K.E., 2017. The effect of space allowance and flooring on behavior and welfare of pregnant ewes. J. Anim. Sci., 95: 2032-2040.

Hartmann, E., Bøe, K.E., Jørgensen, G.H.M., Mejdell, C.M., Dahlborn, K., 2017. Management of horses with focus on blanketing and clipping practices reported by members of the Swedish and Norwegian equestrian community. J. Anim. Sci., 95: 1104 – 1117.

Mejdell, C.M., Jørgensen, G.H.M., Buvik, T., Bøe, K.E., 2016. Horses can learn to use symbols to communicate their preferences. Appl. Anim. Behav. Sci., 184: 66 – 83.

Johnsen, J.F., de Passille, A.M., Mejdell, C.M., Bøe, K.E., Grøndahl, A-M., Rushen, J., Beaver, A., Weary, D.M., 2015. The effect of suckling on the cow-calf bond. Appl. Anim. Behav. Sci., 163: 50-57.

Bøe, K.E., Jørgensen, G.H.M., Ehrlenbruch, R., Andersen, I.L., 2013. Individual distance during resting and feeding in homogenous and heterogeneous groups of young and adult goats. Appl. Anim. Behav. Sci. 147, 112-116. DOI information: 10.1016/j.applanim.2013.04.024