Josef Daniel Rasinger

Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Ph.d.

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Josef har doktorgrad i ernæringstoksikologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er risikovurdering, toksikologi, modellering og dataanalyse.

Curriculum Vitae

Stilling

Forsker, Havforskningsinstituttet

Utdanning

2007 – 2011: PhD in Nutritional Toxicology, King’s College London, England

2003 – 2004: MSc in Environmental Diagnostics, Cranfield University, England

1998 – 2006: Dipl.-Ing. in Food and Biotechnology, University of Applied Life Sciences, Austria

Arbeidserfaring

2018 – dd: Forsker, Havforskningsinstituttet (HI)

2017 – 2018: Gjesteforsker, German Federal Institute for Risk Assessment (BfR)

2010 – 2017: Forsker, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Øvrig faglig bakgrunn

2017 – 2018: EFSA Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA)

2017 – dd: Førsteamanuensis II (10% stiiling), Universitetet i Bergen (UiB)

2016 – dd: Practitioner Member of the Institute of Environmental Management and Assessment (PIEMA)

Utvalgte publikasjoner

Rasinger JD, Frenzel F, Braeuning A, Lampen A. Identification and evaluation of potentially mutagenic and carcinogenic food contaminants. EFSA Journal. Wiley-Blackwell; 2018. p. e16085. doi:10.2903/j.efsa.2018.e16085

Rasinger JD, Carroll TS, Maranghi F, Tassinari R, Moracci G, Altieri I, et al. Low dose exposure to HBCD, CB-153 or TCDD induces histopathological and hormonal effects and changes in brain protein and gene expression in juvenile female BALB/c mice. Reprod Toxicol. 2018; doi:10.1016/j.reprotox.2018.06.010

Bernhard A, Rasinger JD, Wisløff H, Kolbjørnsen Ø, Secher Myrmel L, Berntssen MHG, et al. Subchronic dietary exposure to ethoxyquin dimer induces microvesicular steatosis in male BALB/c mice. Food Chem Toxicol. 2018;118: 608–625.

Nøstbakken OJ, Duinker A, Rasinger JD, Nilsen BM, Sanden M, Frantzen S, et al. Factors influencing risk assessments of brominated flame-retardants; evidence based on seafood from the North East Atlantic Ocean. Environ Int. 2018;119: 544–557.

Rasinger JD, Lundebye A-K, Penglase SJ, Ellingsen S, Amlund H. Methylmercury Induced Neurotoxicity and the Influence of Selenium in the Brains of Adult Zebrafish (Danio rerio). Int J Mol Sci. Multidisciplinary Digital Publishing Institute; 2017;18: 725.