Jonny Beyer

Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Jonny har doktorgrad i fiskeri og marinbiologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er opptak og effekter av miljøforurensinger i marine organismer.

Curriculum Vitae

Stilling

Seniorforsker, Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)

Utdanning

1992 – 1996: Dr.Scient, Institutt for Fiskeri og Marinbiologi, Univ. i Bergen.

1989 – 1992: Cand.scient. Biokjemisk Institutt, Univ. Bergen.

1984 – 1989: Cand.mag., Universitetet i Bergen.

Arbeidserfaring

2012 – dd: Seniorforsker, Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), Oslo

2006 – 2014: Førsteamanuensis II, Tekn. Naturvit. Fak., Univ. Stavanger

2000 – 2012: Seniorforsker, International Research Inst. of Stavanger (IRIS), Stavanger.

1997 – 2000: Post doc, International Research Inst. of Stavanger (IRIS), Stavanger.

Øvrig faglig bakgrunn

Jonny jobber som seniorforsker ved Norsk Institutt for Vannforskning, faggruppe økotoksikologi. Som forsker innen marin miljøvitenskap i 25+ år har Beyer samlet mye kunnskap om menneskeskapte forurensninger av naturen, og da ofte med et fokus på: laboratorie- og feltstudier, kjemiske og biokjemiske analyser, biologiske effektmarkører (biomarkører), metodekvalitet og retningslinje-utvikling, miljøovervåking og miljørisikovurderinger av forurensningssituasjoner, og rådgivning til statlige og industrielle instanser. Beyer har mye erfaring med prosjektgenerering, prosjektledelse, mentorering og undervisning og han liker spesielt å gjøre forskning tilgjengelig for det brede publikum ved vitenskapelig publisering og populær formidling.

Utvalgte publikasjoner

Beyer, J., Trannum, H.C., Bakke, T., Hodson, P.V., Collier, T.K. (2016). Environmental effects of the Deepwater Horizon oil spill: A review. Marine Pollution Bulletin. 110(1): 28-51.

Beyer, J., Petersen, K., Song, Y., Ruus, A., Grung, M., Bakke, T. and Tollefsen, K.E. (2014). Environmental risk assessment of combined effects in aquatic ecotoxicology: a discussion paper. Marine Env. Research. 96: 81-91.

Beyer, J., Myhre, L.P., Sundt, R.C., Meier, S., Tollefsen, K.E., Vabø, R., Klungsøyr, J. and Sanni, S. (2012). Environmental risk assessment of alkylphenols from offshore produced water on fish reproduction. Mar. Env. Res., 75: 2-9.

Beyer, J., G. Jonsson, C. Porte, M.M. Krahn, and F. Ariese (2010). Analytical methods for determining metabolites of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) pollutants in fish bile: A review. Environmental Toxicology and Pharmacology, 30: 224-244.

van der Oost, R., J. Beyer, and N.P.E. Vermeulen (2003). Fish bioaccumulation and biomarkers in environmental risk assessment: a review. Environmental Toxicology and Pharmacology, 13(2): 57-149.