Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Jens Rohloff

Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk.

Curriculum vitae

Stilling:

Forsker, NTNU, Institutt for biologi 

Utdanning:

 • 1999 – 2003. Institutt for biologi, NTNU - Dr.philos. Biologi/ Botanikk
 • 1993 – 1996: Institutt for biologi, NTNU - Cand.scient. Botanikk/
  Plantefysiologi
 • 1985 – 1991: Christian-Albrecht Universitet CAU, Kiel, Tyskland -
  Dip.agr.ing. (Diplom-Agraringeniør) Landbruk/ Planteproduksjon
 • 1983 – 1985: Yrkesfaglig skole, Neumünster, Tyskland – Agronom, Fagbrev
 • 1973 – 1982: Holstenschule, Neumünster, Tyskland - Artium, Gymnasium for
  naturvitenskap og moderne språk

Arbeidserfaring:

 • 2008-: Institutt for biologi, NTNU - Forsker
 • 2003 – 2007: NTNU Samfunnsforskning AS, Plantebiosenteret, NTNU - Forsker
 • 2003 – 2007: Institutt for biologi, NTNU - Post.doc./ Forsker
 • 1999 – 2002: Allforsk, Plantebiosenteret, NTNU - Forsker
 • 1996 – 1998: Allforsk, Plantebiosenteret, NTNU - Forskningsassistent
 • 1994 – 1995: Allforsk, Plantebiosenteret, NTNU - Forskningsassistent (25%)
 • 1988 – 1991: Christian-Albrecht Universitet CAU, Institutt for planteernæring og jordbunnslære, Kiel, Tyskland - Forskningsassistent

Øvrig faglig bakgrunn:

 • 2014-: Medlem av VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje
  og kosmetikk
 • 2011-: Institutt for biologi, NTNU, Verv: Verneombud (aktiv vara)
 • 2013-: NT-Fakultet, NTNU, Verv: Representant LOSAM - Lokalt samarbeidsutvalg
  (vara)
 • 2012 -: COST Action FA1006 - PlantEngine, Verv: Representant for Norge
 • 2012-: FRONTIERS in Plant Science - Plant Metabolism and Chemodiversity,
  Verv: Redaktør (review editor)
 • 2009 – 2013: RUBIT - Referansegruppe for utvikling av bær og grøntnæringa i
  Trøndelag, Verv: Komitémedlem
 • 1997 – 2000: Norges Naturvernforbund, Verv: Styremedlem, Sør-Trøndelag

Utvalgte publikasjoner:

 • Rohloff J, Hymete A, Tariku Y. Plant-derived natural products for the treatment of leishmaniasis. I: Rahman A-U, red. Studies in Natural Products Chemistry – Bioactive Natural Products Vol. 39. Amsterdam: Elsevier, 2013: 381–429.
 • Uleberg E, Rohloff J, Jaakola L et al. Effects of temperature and photoperiod on yield and chemical composition of Northern and Southern clones of bilberry (Vaccinium myrtillus L.). J Agric Food Chem 2012; 60: 10406–14.
 • Rohloff J, Kopka J, Erban A et al. Metabolite profiling reveals novel multi-level cold responses in the diploid model Fragaria vesca (woodland strawberry). Phytochemistry 2012; 77: 99–109.
 • Hellum BH, Tosse A, Høybakk K et al. Potent in vitro inhibition of CYP3A4 and P-glycoprotein by Rhodiola rosea. Planta Med 2010; 76: 331–38.
 • Rohloff J. Essential Oil Drugs – Terpene Composition of Aromatic Herbs. I: Dris R, Jain SM, red. Production Practices and Quality Assessment of Food Crops. Vol. 3: Quality Handling and Evaluation. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004: 73–128.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie