Janneche Utne Skåre

Medlem av hovedkomiteen og leder for faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester.

Hovedkomiteen, Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Curriculum vitae

Stilling:

Forskningsdirektør, Veterinærinstituttet. Prof. em. dr.philos. 

Utdanning:

 • 1980: Dr. philos. toksikologi, Det Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • 1971: M.Sc. organisk kjemi og biokjemi, University of Minnesota, USA
 • 1970: Sivilingeniør (NTH) basert på en Bachelor of Science-grad i kjemi og biologi SDSM&T, USA

Arbeidserfaring:

 • Fra 2008: Forskningsdirektør, Veterinærinstituttet
 • 2003-2008: Fast stedfortreder for administrerende direktør på Veterinærinstituttet
 • 1993-2008: Avdelingsdirektør, Veterinærinstituttet (VI)
 • Fra 1993: i VIs ledergruppe og professor 2, Norges veterinærhøgskole (NVH)
 • 1991-1993: Konstituert avdelingsleder, NVH /VI
 • 1972-1991: Forsker, stipendiat, laboratorieleder og førsteamanuensis, NVH/VI

Øvrig faglig bakgrunn:

 • 1986: vurdert til å ha professors kompetanse i mattrygghet
 • 1993: vurdert til å ha professors kompetanse i miljøtoksikologi
 • Medlem av rådgivingsgruppe for WHO Global Survey of POPs in human milk siden
  2004
 • Medlem av EUs Vitenskapskomité for toksikologi (SCTEE) (1999-2004)
 • Medlem av Nordisk ekspertgruppe for risikovurdering av toksafen (1996-97)
 • Medlem av Nordisk ekspertgruppe for risikovurdering av PCB (1990-1997)
 • Medlem av Landbruksdepartementets Giftnemnd (1985-1995)
 • Medlem av UNEP, POP Review committee for the Stockholm Convention (2005-2007)
 • Medlem av VKMs Faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester siden 2004. Før det div. rådgivende komiteer for Statens næringsmiddeltilsyn (1988-2004)

Utvalgte publikasjoner:

 • Forfatter/medforfatter på mer enn 250 vitenskapelige publikasjoner i internasjonale tidsskrift.
 • Lyche JL, Nourizadeth-Lillabadi R, Almås C, Stavik B, Berg V, Skaare JU, Alestrøm, Ropstad E (2010). Natural mixtures of persistent organic pollutants (POP) increase weight gain, advance puberty, and induce changes in gene expression associated with steroid hormones and obesity in female zebrafish. Journal of Toxicology and Environmental Health A 73, 1032-1057.
 • Ropstad E, Oskam IC, Lyche JL, Larsen HJ, Lie E, Haave M, Dahl E, Wiger R, Skaare JU. 2006. Endocrine disruption induced by Organochlorines (OCs): Field Studies and Experimental Models. J Toxicol Environ Health A 69:53-76.
 • Polder A, Skaare JU, Skjerve E, Løken K, Eggesbø M. Levels of chlorinated pesticides and polychlorinated biphenyls in Norwegian breastmilk (2002-2006) and factors that may predict the level of contamination. Sci Tot Environ. 2009; 407: 4584-90.
 • Lie E, Larsen HJS, Larsen S, Johansen GM, Derocher AE, Lunn NJ, Norstrom RJ,
  Wiig Ø, Skaare JU. 2005. Does high organochlorine (OC) exposure impair the resistance to infection in polar bears (Ursus maritimus)? Part II: Possible effect of OCs on mitogen and antigen induced lymphocyte proliferation. J. Toxicol. Environ. Health A. 68: 457-484.
 • Skaare JU, Larsen HJS, Lie E, Bernhoft A, Derocher AE, Norstrom RJ, Ropstad E, Lunn NF, Wiig Ø. 2002. Ecological risk assessment of persistent organic pollutants in the arctic. Toxicology. 181-182, 193-197.