Jacques Godfroid

Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Professor.

Dyrehelse og dyrevelferd

Jacques har doktorgrad i veterinærvitenskap. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er zoonoser, «en helse», overføring av infeksjoner på grensesnittet til husdyr, ville dyr og mennesker.

Curriculum vitae

Stilling

Professor i mikrobiologi, UiT Norges Arktiske Universitet

Utdanning

2000 – 2003: University of Namur, Belgium - PhD in veterinary science

1990 – 1992: University of Brussels, Belgium - Master in Sciences (Molecular biology and biotechnology)

1981 – 1882: Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium - Degree in tropical veterinary medicine and zootechnics

1975 – 1981: University of Liège, Belgium - Doctor in veterinary medicine

Arbeidserfaring

2014 – dd: Universitetet i Tromsø, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - Professor i mikrobiologi

2012 – 2013: Norges Veterinærhøgskole, Seksjon for arktisk veterinærmedisin - Professor i mikrobiologi

2008 – 2013: Norges Veterinærhøgskole, Seksjon for arktisk veterinærmedisin - Seksjonsleder

2012 – 2012: Norges Veterinærhøgskole, Seksjon for arktisk veterinærmedisin - Førsteamanuensis

2007 – 2007: University of Pretoria, Faculty of Veterinary Science, South Africa - Professor og seksjonsleder i bakteriologi

2005 – 2006: University of Pretoria, Faculty of Veterinary Science, South Africa - Førsteamanuensis i bakteriologi

2004 – 2004: University of Pretoria, Faculty of Veterinary Science, South Africa - Seniorforeleser i bakteriologi, Alexander Forbes Chair in wildlife diseases

1990 – 2004: Veterinary and Agrochemical Research Center, Department of Bacteriology and Immunology, Belgium - Seksjonsleder for Brucellosis and Mycobacterial Diseases Laboratory

1986 – 1990: Ecole Inter-Etats des Sciences et de Médicine Vétérinaire, Dakar, Sénégal - Foreleser i veterinærpatologi

Øvrig faglig bakgrunn

2015 – 2018: Medlem av faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), France

2014 – 2018: Medlem av VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd

2009 – dd: University of Pretoria, Faculty of Veterinary Science, South Africa - Extraordinary professor

2011 – 2012: Medlem av Public Awareness Committee of the Wildlife Disease Association

2000 – 2004: Medlem av EU Task force on bovine brucellosis (ekspert) and sheep and goat brucellosis (leder)

Utvalgte publikasjoner

Godfroid J, Cloeckaert A, Liautard JP et al. From the discovery of the Malta fever's agent to the discovery of a marine mammal reservoir, brucellosis has continuously been a re-emerging zoonoses. 2005. Vet Res; 36: 13-25

Michel AL, Bengis RG, Keet DF et al. Wildlife tuberculosis in South African conservation areas: implications and challenges. 2006. Vet Microbiol; 112: 91-100

Godfroid J, Scholz HC, Barbies T et al. Brucellosis at the animal/ecosystem/human interface at the beginning of the 21st century. 2011. Prev Vet Med; 102: 118 - 31

Godfroid J, Al Dahouk S, Pappas G et al. A "One Health" surveillance and control of brucellosis in developing countries: Moving away from improvisation. 2013. Comp. Immunol. Microbiol. Infect. Dis., 36: 241-248.

Godfroid J. Brucellosis. I: Tham W., Danielsson-Tham ML., Editors. Food associated pathogens. Boca Raton: CRC Press, 2014: 33-49.