Ingrid Margaretha Høie

Kommunikasjon

Sekretariatet

Ingrid er kontaktperson for presse.

Curriculum Vitae

Stilling

Senior kommunikasjonsrådgiver

Utdanning

1982 – 1984: journalistikk, Møre og Romsdal distriktshøgskole

1981 – 1982: samfunnspolitikk og offentlig forvaltning, Oppland distriktshøgskole

1980 – 1981: generell pedagogikk, Oppland distriktshøgskole

1977 – 1978: sosiantropologi, Clark University, Massachusetts, USA

Arbeidserfaring

2016 – dd: kommunikasjonssjef, Vitenskapskomiteen for mat og miljø

2007 – 2015: kommunikasjonssjef, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

2004 – 2007: helsepolitisk spesialrådgiver, Den norske legeforening

1999 – 2004: journalist, Tidsskrift for Den norske legeforening

1998 – 1999: journalist, Tidsskriftet Velferd

1986 – 1998: frilansjournalist

1984 – 1986: journalist, Østfold-Posten