Inger Elisabeth Måren

Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer og faggruppen for fremmede organismer og handle med truede arter (CITES). Ph.d

Genmodifiserte organismer, Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Inger har en doktorgrad i vegetasjonsøkologi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er knyttet opp mot miljø og mat.

Curriculum vitae

Stilling

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Utdanning

2003 – 2009: PhD, Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

2018 – dd: Førsteamanuensis, Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Bergen

2017 – dd: UNESCO Chair i bærekraftig arv og miljøforvaltning – Natur og kultur, Universitetet i Bergen

2016 – 2018: Faglig og administrative sjef for det Norske Arboret og de Botaniske Hager ved Universitetet i Bergen

2012 – 2016: Postdoc, Institutt for Geografi, Universitetet i Bergen

2013 – 2013: Vitenskapelig koordinator for Bergen Summer Research School, Universitetet i Bergen

2009 – 2012: Postdoc, NFR, Uni Global, Uni Research

2009 – 2009: Vitenskapelig koordinator for the Nile Basin Research Programme, Biodiversity and Land Use Change Working Group, Uni Global, Uni Research

2003 – 2009: PhD kandidat, Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen

1998 – 2003: Konsulent, Norsk Natur Informasjon(NNI), Bergen

Øvrig faglig bakgrunn

Grunnfag i sosialantropologi

Utvalgte publikasjoner

DiCarlo J. Epstein K., Marsh R. & Måren I.E. 2018. Post-disaster agricultural transitions in Nepal. AMBIO.

Måren I.E., Kapfer J., Grytnes J.A., Vandvik V. & Aarrestad P.A. 2018. Changing species co-occurrences over a post-fire succession. Ecology. 99(1):148-157

Måren I.E., Karki S., Prajapati C., Shrestha B.B. & Yadav R.K. 2015. In semiarid environments, does slope aspect matter to woody species composition, carbon stocks and soil properties? An example from a trans-Himalayan valley. Journal of Arid Environments. 121: 12-123.

Måren I.E., Bhattarai K.R. & Chaudhary R.P. 2013. Forest ecosystem services and biodiversity in contrasting Himalayan forest management systems. Environmental Conservation 41: 73-83.

Måren I.E. & Vandvik V. 2009. Fire and regeneration: the role of seed banks in the dynamics of northern heathlands. Journal of Vegetation Science, 20: 871-888.