Gro-Ingunn Hemre

Nestleder mat i hovedkomiteen. Professor.

Hovedkomiteen

Gro-Ingunn har doktorgrad i fiskeernæring og professorkompetanse i ernæring. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er sjømat i hele næringskjeden fra miljø til fôrråstoff, effekt på fiskens helse og velferd, havets betydning for matsikkerhet og ernæring, og konsekvenser av sjømatinntak for helsen til konsumenten.

Curriculum Vitae

Stilling

Forskningsdirektør, Havforskningsinsituttet

Utdanning

1999: Professor (1183-forsker) i fiskeriernæring, NIFES

1992: Dr.scient. i ernæring, Universitetet i Bergen

1987: Cand.scient., Universitetet i Bergen

1985: Cand.mag., Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

1987 – 1992: Stipendiat UiB,

1992 – dd: Post doc Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt.

1996 – 1999: Programkoordinator for Marine arter I oppdrett; Norges forskningsråd (20% stilling), og forsker ved Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt.

1998: Forskeropphold ved University of California, Davis (UCD), CA, USA

1999 – 2000: Seniorforsker ved Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt.

2001: Forskeropphold ved Mississippi State University (MSU), MS, USA (autumn 2001)

2001 – 2013: Forskningssjef for forskningsprogrammet Akvakulturernæring NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning.

2001 – 2012: Fungerende direktør NIFES

2013 – 2014: Forskningsdirektør, NIFES.

2017: Direktør NIFES, høsten frem til fusjon med Havforskningsinstituttet

2018 – dd: Forskningsdirektør Havforskningsinstituttet

Øvrig faglig bakgrunn

1993 – 1995: Medlem av National Referansegruppe for fiskestatistikk.

1998 – 2000: Styremedlem: Fiskeriforskning (Norway)

2002 – 2012: Styremedlem “Fiskeriforum Vest” (Norway)

2006 – 2009: Styremedlem “Nordic Marine Academy” (Nordic)

2006 – 2008: Styremedlem “Protevs” (Norway)

1993 – dd: Prosjektleder for flere forskningsrådsprosjekter.
Veileder for for master and PhD studenter at Univ. Bergen (Norway).

1995 – dd: Veilleder for post-doc forsker

2003 – 2015: Editor for fagfellejournalen Aquaculture Nutrition

2012 – 2016: Arbeidspakkeleder for EU-prosjektet ARRAINA.

2005 – 2010: Medlem VKM FG6.

2010 – dd: Nestleder Hovedkomiteen VKM.

NOU 2000: Medlem GMO-utredning NOU (Norges offentlige utredninger) 2000:29. GMO-mat.

Annet: Nasjonal representant for flere nasjonale fiskeernæringsmøter.

FAO (2013-2014): Medlem av the Committee on World Food Security (CFS), (FAO/UN), the High Level Panel of Experts (HLPE) on Fisheries and Aquaculture

Norad: Ansvarlig for NIFES del av Norad-avtalen mellom Norad, NIFES, HI, Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.

Utvalgte publikasjoner

Bené C., Barange M., Subasinghe R., Pinstrup-Andersen P., Merino G., Hemre G.-I. and Williams M. (2015). Feeding 9 billion by 2050 – Putting fish back on the menu. Food Security, 7: 261-274. DOI 10.1007/s12571-015-0427-z.

Hansen A.-C., Waagbø R. & Hemre G.-I. 2015 (review). New B vitamin recommendations in fish wen fed plant-based diets. Aquaculture Nutrition, 21, 507-527.

Hemre G.-I., Mommsen T.P. and Krogdahl Å. 2002 (review). Carbohydrates in Fish Nutrition : Effects on growth, glucose metabolism and hepatic enzymes. Aquaculture Nutrition, 8, 175-194.

Hemre, G.-, Deng D.-F., Wilson R.P. and Berntssen M. 2004. Vitamin A metabolism and early biological responses in juvenile sunshine bass (Morone chrysops x M. saxatilis) fed graded levels of vitamin A. Aquaculture, 235, 645-658.

Krogdahl Å., Hemre G.-I. And Mommsen T.P. 2005. Carbohydrates in fish nutrition: digestion and absorption in postlarval stages. Aquaculture Nutrition, 11, 103-122.