Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Gro-Ingunn Hemre

Nestleder mat i hovedkomiteen. Dr.Scient.

Curriculum Vitae

Stilling

Forskningsdirektør, Havforskningsinsituttet

Utdanning

1999: Professor (1183-forsker) i fiskeriernæring, NIFES

1992: Dr.scient. i ernæring, Universitetet i Bergen

1987: Cand.scient., Universitetet i Bergen

1985: Cand.mag., Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

1987 – 1992: Stipendiat UiB,

1992 – dd: Post doc Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt.

1996 – 1999: Programkoordinator for Marine arter I oppdrett; Norges forskningsråd (20% stilling), og forsker ved Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt.

1998: Forskeropphold ved University of California, Davis (UCD), CA, USA

1999 – 2000: Seniorforsker ved Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt.

2001: Forskeropphold ved Mississippi State University (MSU), MS, USA (autumn 2001)

2001 – 2013: Forskningssjef for forskningsprogrammet Akvakulturernæring NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning.

2001 – 2012: Fungerende direktør NIFES

2013 – 2014: Forskningsdirektør, NIFES.

2017: Direktør NIFES, høsten frem til fusjon med Havforskningsinstituttet

2018 – dd: Forskningsdirektør Havforskningsinstituttet

Øvrig faglig bakgrunn

1993 – 1995: Medlem av National Referansegruppe for fiskestatistikk.

1998 – 2000: Styremedlem: Fiskeriforskning (Norway)

2002 – 2012: Styremedlem “Fiskeriforum Vest” (Norway)

2006 – 2009: Styremedlem “Nordic Marine Academy” (Nordic)

2006 – 2008: Styremedlem “Protevs” (Norway)

1993 – dd: Prosjektleder for flere forskningsrådsprosjekter.
Veileder for for master and PhD studenter at Univ. Bergen (Norway).

1995 – dd: Veilleder for post-doc forsker

2003 – 2015: Editor for fagfellejournalen Aquaculture Nutrition

2012 – 2016: Arbeidspakkeleder for EU-prosjektet ARRAINA.

2005 – 2010: Medlem VKM FG6.

2010 – dd: Nestleder Hovedkomiteen VKM.

NOU 2000: Medlem GMO-utredning NOU (Norges offentlige utredninger) 2000:29. GMO-mat.

Annet: Nasjonal representant for flere nasjonale fiskeernæringsmøter.

FAO (2013-2014): Medlem av the Committee on World Food Security (CFS), (FAO/UN), the High Level Panel of Experts (HLPE) on Fisheries and Aquaculture

Norad: Ansvarlig for NIFES del av Norad-avtalen mellom Norad, NIFES, HI, Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.

Utvalgte publikasjoner

Bené C., Barange M., Subasinghe R., Pinstrup-Andersen P., Merino G., Hemre G.-I. and Williams M. (2015). Feeding 9 billion by 2050 – Putting fish back on the menu. Food Security, 7: 261-274. DOI 10.1007/s12571-015-0427-z.

Hansen A.-C., Waagbø R. & Hemre G.-I. 2015 (review). New B vitamin recommendations in fish wen fed plant-based diets. Aquaculture Nutrition, 21, 507-527.

Hemre G.-I., Mommsen T.P. and Krogdahl Å. 2002 (review). Carbohydrates in Fish Nutrition : Effects on growth, glucose metabolism and hepatic enzymes. Aquaculture Nutrition, 8, 175-194.

Hemre, G.-, Deng D.-F., Wilson R.P. and Berntssen M. 2004. Vitamin A metabolism and early biological responses in juvenile sunshine bass (Morone chrysops x M. saxatilis) fed graded levels of vitamin A. Aquaculture, 235, 645-658.

Krogdahl Å., Hemre G.-I. And Mommsen T.P. 2005. Carbohydrates in fish nutrition: digestion and absorption in postlarval stages. Aquaculture Nutrition, 11, 103-122.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie