Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Georg Kapperud

Medlem av faggruppen for hygiene og smittestoffer.

Curriculum vitae

Stilling:

Seniorforsker, Nasjonalt folkehelseinstitutt
Professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Utdanning:

 • 1981: Dr.philos., Universitetet i Oslo
 • 1976: Cand.real, Institutt for zoologi, Universitetet i Oslo
 • 1973: Cand.mag., Det naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
 • 1978: Pedagogisk seminar, Universitet i Oslo

Arbeidserfaring:

 • 2011-: Seniorforsker, Seksjon for smittevern, Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • 2002-2010: Direktør, Avdeling for næringsmiddelbårne infeksjoner, Nasjonalt
  folkehelseinstitutt.
 • 1991-: Professor, Seksjon for mattrygghet, Norges veterinærhøgskole (NMBU
  fra 2014)
 • 1990-2002: Assisterende direktør, Avdeling for bakteriologi og
  infeksjonsimmunologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • 1987-1990: Seniorforsker, Avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi,
  Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • 1982-1987: Seniorforsker, Institutt for mathygiene, Norges veterinærhøgskole
  og Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd
 • 1978-1982: Vitenskapelig assistent, Zoologisk institutt, Universitetet i
  Oslo

Øvrig faglig bakgrunn:

 • Medlem av arbeidsgruppe, oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet for å
  utrede økonomiske aspekter ved kunnskapsbasert støtte og
  referanselaboratorietjenester for Mattilsynet (2004-)
 • Medlem av arbeidsgruppe, oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet, for å
  utrede økonomiske og praktiske konsekvenser av et nytt system for
  laboratorietjenester og vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet (2003-)
 • Leder av styret for Norsk zoonosesenter (1999-2001) og styremedlem (2002-2004)
 • Medlem av Nordisk arbeidsguppe for næringsmiddelmikrobiologi og
  risikovurdering, oppnevnt av Nordisk ministerråd (1997-2006)
 • Medlem av Vitenskapskomiteen for Statens næringsmiddeltilsyn, Arbeidsgruppe
  for smittsomme sykdommer og smittestoffer (1996 – 2004)
 • Medlem av VKM fra 2004

Utvalgte publikasjoner:

 • Kapperud, G., P. A. Jenum, B. Stray-Pedersen, K. K. Melby, A. Eskild &
  J. Eng. Risk factors for Toxoplasma gondii infection in pregnancy: Results of a
  prospective case-control study in Norway. Am J Epidemiol 1996; 144: 405-412.
 • Kapperud, G., G. Espeland, E. Wahl, A. Walde, H. Herikstad, S. Gustavsen, I.
  Tveit, O. Natås, L. Bevanger & A. Digranes. Factors associated with
  increased and decreased risk for Campylobacter infection: a prospective
  case-control study in Norway. Am J Epidemiol 2003; 158: 234 - 242.
 • Lindstedt, B.-A., L. Brandal, L. Aas, T. Vardund & G. Kapperud. Study of
  polymorphic variable-number of tandem repeats loci in the ECOR collection and in
  a set of Escherichia coli and Shigella isolates for use in a genotyping assay. J
  Microbiol Met 2007; 69: 197-205.
 • Schimmer, B., K. Nygård, H.-M. Eriksen, J. Lassen, B.-A. Lindstedt, L. T.
  Brandal, G. Kapperud & P. Aavitsland. Outbreak of haemolytic uraemic
  syndrome in Norway caused by stx2-positive Escherichia coli O103:H25 traced to
  cured mutton sausages. BMC Infect Dis 2008;8:41. http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2334-8-41.pdf
 • Nygård, K., J. Lassen, L. Vold, Y. Andersson, I. Fisher, S. Löfdahl, J.
  Threlfall, I. Luzzi, T. Peters, M. Hampton, M. Torpdahl, G. Kapperud & P.
  Aavitsland. Outbreak of Salmonella Thompson infections linked to imported rucola
  lettuce. Foodborne Path Dis 2008; 5: 165-173.
  http://www.liebertonline.com/doi/pdfplus/10.1089/fpd.2007.0053

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie