Einar Ringø

Medlem av faggruppen for fôr. Professor.

Fôr

Einar har doktorgrad i mikrobiologi/lipid ernæring. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er mikrobiologi.

Curriculum vitae

Stilling

Professor, Norges fiskerihøgskole, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Universitetet i Tromsø

Utdanning

1994: Dr. philos., Universitetet i Tromsø

1982: Cand. real., Universitetet i Tromsø

1980: Cand. mag., Universitetet I Bergen og Tromsø

Arbeidserfaring

Einar Ringø er professor ved at Norges fiskerihøgskole, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Universitetet i Tromsø. Han har 28 års erfaring innen fagområdene mikrobiell økologi, lipid ernæring og elektron mikroskopi. I løpet av denne perioden har han hovedsakelig arbeidet med fisk. Pågående forskningsprosjekter er; [1] effekt av diett på tarm mikrobiota hos fisk, [2] effekt av diett på fiskehelse, [3] translokation av bakterier over tarm og [4] interaksjoner mellom melkesyrebakterier og patogene bakterier i fiskens magetarmsystem.

Ringø har publisert 95 originalartikler og 19 review.artikler hovedsaklig relatert til akvakultur

Øvrig faglig bakgrunn

Prosjektledelse på ulike forskningsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd, samt prosjekt ansvarlig for delprosjekter finansiert av EU.

Medlem av VKM, to perioder.

Utvalgte publikasjoner

Ringø, E. and Gatesoupe, F. J. 1998. Lactic acid bacteria in fish: a review. Aquaculture 160, 177-203.

Merrifield, D.L., Dimitroglou, A., Foey, A., Davies, S.J., Baker, R.R., Bøgwald, J., Castex, M. and Ringø, E. 2010. The current status and future focus of probiotic and prebiotic applications for salmonids. Aquaculture 302, 1-18.

Ringø, E., Olsen, R.E., Gifstad, T.Ø., Dalmo, R.A., Amlund, H., Hemre, G-I. and Bakke, A.M. 2010. Prebiotics in aquaculture: A review. Aquaculture Nutrition 16, 117-136.

Ringø, E., Zhou, Z., Gonzalez Vecino, J.L., Wadsworth, S., Romero, J., Krogdahl, Å., Olsen, R.E., Dimitroglou, A., Foey, A., Davies, S., Owen, M., Lauzon, H.L., Løvmo Martinsen, L., De Schryver, P., Bossier, P., Sperstad, S. and Merrifield, D.L. 2016. Effects of dietary components on the gut microbiota of aquatic animals: a never-ending story? Aquaculture Nutrition 22, 219-282.

Ringø, E., Hoseinifar, S.H., Ghosh, K., Van Doan, H., Beck, B.R. and Song, S.K. 2018. Lactic acid bacteria in finfish – an update. Frontiers in Microbiology 9, 1818.