Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Edel Oddny Elvevoll

Medlem av hovedkomiteen.

Curriculum Vitae

Stilling:

Dekan/professor, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT Norges arktiske universitet

Utdanning:

 • 1988: PhD, kjemiteknikk, NTH (NTNU), Trondheim
 • 1983: MSc, industriell kjemi

Arbeidserfaring:

 • 2009 - dd: Dekan/professor, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT
 • 2001 – 2009: Professor i industriell matvitenskap, Norges fiskerihøgskole, UiT
 • 1998 - 2001 Seniorforsker, Nofima, Marin bioteknologi
 • 1989 - 1997 Forskningssjef, Nofima, Industriell prosessering av sjømat

Øvrig faglig bakgrunn:

 • 2014 -: Medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghets hovedkomité
 • 2013: Medlem av ekspertgruppe (NHD), Nordnorge i 2030, 2050
 • 2012: Medlem av ekspertgruppe (DKNVS/NTVA) «Verdiskapning basert på
  produktive hav i 2050»
 • 2011: Medlem av ekspertgruppe, “Joint FAO/WHO expert consultation on the
  risks and benefits of fish consumtion” nytte- og risikovurdering av sjømatkonsum
 • 2009: Medlem av Norges forskningsråds gruppe «Foods for the future – 2030»
 • 2003-2007: Grunnlegger, eier (8 % 2014) i OliVita AS

Utvalgte publikasjoner:

 • Karlsen KM, Dreyer B, Olsen P. & Elvevoll EO. Granularity and its role in implementation of seafood traceability. J Food Eng 2012; 112: 78–85
 • Larsen R, Eilertsen KE, Elvevoll EO, Health aspects of marine foods and
  ingredients. Biotechn Adv 2011;29: 508-18
 • Undeland I, Lindqvist H. Chen Y, et al ) Seafood and health: what is the full story? In Marine functional food. Ed. J.B. Luten, Wageningen Acad. Publi.2009 17-88 ISBN-13: 978-90-8686-078-4
 • Elvevoll EO, Eilertsen KE, Brox J, et al “Seafood diets; Hypolipidemic and
  antiatherogenic effects of taurine and n- 3 fatty acids” Atherosclerosis
  2009;200:396–402
 • Larsen R & Elvevoll EO. Water uptake, drip losses and retention of free amino acids and minerals in cod (Gadus morhua) fillet immersed in NaCl or KCl.
  Food Chemistry. 2008;107: 369-376.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie