Edel Oddny Elvevoll

Medlem av hovedkomiteen. Professor.

Hovedkomiteen

Edel har doktorgrad i kjemiteknikk. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er industriell matproduksjon, mat og helse, sjømat.

Curriculum Vitae

Stilling

Professor i industriell matvitenskap, Norges fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitet (UiT)

Utdanning

1988: PhD, kjemiteknikk, NTH (NTNU), Trondheim

1983: MSc, industriell kjemi

Arbeidserfaring

2018 – dd: Professor i industriell matvitenskap, Norges fiskerihøgskole, UiT

2009 – 2017: Dekan/professor, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT

2001 – 2009: Professor i industriell matvitenskap, Norges fiskerihøgskole, UiT

1998 – 2001 Seniorforsker, Nofima, Marin bioteknologi

1989 – 1997 Forskningssjef, Nofima, Industriell prosessering av sjømat

Øvrig faglig bakgrunn

2014: Medlem av hovedstyret for Norges Forskningsråd

2014 – : Medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghets hovedkomité

2013: Medlem av ekspertgruppe (NHD), Nord Norge i 2030, 2050

2012: Medlem av ekspertgruppe (DKNVS/NTVA) «Verdiskapning basert på
produktive hav i 2050»

2011: Medlem av ekspertgruppe, “Joint FAO/WHO expert consultation on the
risks and benefits of fish consumtion” nytte- og risikovurdering av sjømatkonsum

2003 – 2007: Grunnlegger, eier (7,2 % 2018) i OliVita AS

Utvalgte publikasjoner

Walquist MJ., Stormo SK., Østerud B., Elvevoll EO., Eilertsen KE., (2018) Cold-pressed minke whale oil reduces circulating LDL/VLDL-cholesterol, lipid oxidation and atherogenesis in apolipoprotein E-deficient mice fed a western type diet for 13 weeks. Nutrition & Metabolism Accsepted

Jensen, IJ., Walquist, M., Liaset, B., Elvevoll, EO., Eilertsen, KE., (2016) Dietary intake of cod and scallop reduces atherosclerotic burden in female apolipoprotein E-deficient mice fed a Western-type high fat diet for 13 weeks. Nutrition & Metabolism; Volum 13 (8). ISSN 1743-7075.s doi: 1186/s12986-016-0068-z.

Mæhre HK., Jensen IJ., Elvevoll EO., Eilertsen KE., (2015) ω-3 fatty acids and cardiovascular diseases: Effects, mechanisms and dietary relevance. International Journal of Molecular Sciences; Volum 16 (9). ISSN 1422-0067.s 22636 - 22661.s doi: 3390/ijms160922636.

Mæhre, HK., Malde, MK., Eilertsen, KE., & Elvevoll, EO. (2014) Characterization of protein, lipid and mineral contents in common Norwegian seaweeds and evaluation of their potential as food and feed. Journal of the Science of Food and Agriculture; Volum 94 (15). ISSN 0022-5142.s 3281 - 3290.s doi: 1002/jsfa.6681.

Larsen R, Eilertsen KE, Elvevoll EO, (2011) Health aspects of marine foods and ingredients. Biotechn Adv 2011;29: 508-18