Edel Oddny Elvevoll

Medlem av hovedkomiteen. Professor.

Hovedkomiteen

Edel har doktorgrad i kjemiteknikk. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er industriell matproduksjon, mat og helse, sjømat.

Curriculum Vitae

Stilling

Professor i industriell matvitenskap, Norges fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitet (UiT)

Utdanning

1988: PhD, kjemiteknikk, NTH (NTNU), Trondheim

1983: MSc, industriell kjemi

Arbeidserfaring

2018 – dd: Professor i industriell matvitenskap, Norges fiskerihøgskole, UiT

2009 – 2017: Dekan/professor, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT

2001 – 2009: Professor i industriell matvitenskap, Norges fiskerihøgskole, UiT

1998 – 2001 Seniorforsker, Nofima, Marin bioteknologi

1989 – 1997 Forskningssjef, Nofima, Industriell prosessering av sjømat

Øvrig faglig bakgrunn

2014 – : Medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghets hovedkomité

2014 - 2018: Medlem av hovedstyret for Norges Forskningsråd

2012: Medlem av ekspertgruppe (DKNVS/NTVA) «Verdiskapning basert på
produktive hav i 2050»

2011: Medlem av ekspertgruppe, “Joint FAO/WHO expert consultation on the
risks and benefits of fish consumtion” nytte- og risikovurdering av sjømatkonsum

Utvalgte publikasjoner

Jensen IJ., Eilertsen KE., Carina H.A., Mæhre HK., Elvevoll EO., (2020) An Update on the Content of Fatty Acids, Dioxins, PCBs and Heavy Metals in Farmed, Escaped and Wild Atlantic Salmon (Salmo salar L.) in Norway. Foods, Volum 9 (12). ISSN 2304-8158.s doi: 10.3390/foods9121901.

Gamaro GE.,Ryder J., Elvevoll EO., Olsen RL. (2020) Microplastics in fish and shellfish - A threat to seafood safety? Journal of Aquatic Food Product Technology 2020; Volum 29 (4). ISSN 1049-8850.s 417 - 425.s doi: 10.1080/10498850.2020.1739793.

Walquist MJ., Stormo SK., Østerud B., Elvevoll EO., Eilertsen KE., (2018) Cold-pressed minke whale oil reduces circulating LDL/VLDL-cholesterol, lipid oxidation and atherogenesis in apolipoprotein E-deficient mice fed a western type diet for 13 weeks. Nutrition & Metabolism 15:35; doi: 10.1186/s12986-018-0269-8 (ICI Web not Cited yet)

Mæhre HK., Dalheim L., Edvinsen G., Elvevoll EO., Jensen Ij., (2018) Protein determination - method matters. Foods, 7(1), 5; doi:10.3390/foods7010005 (ICI Web 10)

Jensen, IJ., Walquist, M., Liaset, B., Elvevoll, EO., Eilertsen, KE., (2016) Dietary intake of cod and scallop reduces atherosclerotic burden in female apolipoprotein E-deficient mice fed a Western-type high fat diet for 13 weeks. Nutrition & Metabolism; Volum 13 (8). ISSN 1743-7075.s doi: 10.1186/s12986-016-0068-z. (ICI Web 7)