Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Cecilie Marie Mejdell

Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd.

Curriculum vitae

Stilling:

Forsker, Veterinærinstituttet

Utdanning:

 • 2014-2014: Europeisk veterinær ekspert (diplomat) i dyrevelferd, etikk og lov (Dip ECAWBM-WSEL)
 • 2006 – 2006: Norges veterinærhøgskole – Forsøksdyrvitenskap, Godkjent FELASA Category C researcher - (forsøksdyr)
 • 2003 – 2003: Universitetet i Oslo - Medisinsk forskningsetikk
 • 1988 – 1993: Norges veterinærhøgskole - Dr. scient. Doktorgradsutdanning
 • 1986 – 1986: NTNU - Etologi
 • 1977 – 1982: Norges veterinærhøgskole (Cand med vet) autorisert veterinær

Arbeidserfaring:

 • 2006-: Veterinærinstituttet - Forsker
 • 1995-2005: Prosjektleder/seniorrådgiver i VESO Oslo, kontorplass Tynset
 • 1993-1993: Veterinærinspektør i Landbruksdepartementet, Veterinæravdelingen, seksjon for dyrehelse
 • 1987-1988: Klinisk veterinærpraksis i Bø i Telemark
 • 1987-1988:Kontrollveterinær, Midtre Telemark kjøtt- og næringsmiddelkontroll '
 • 1986: Kommuneveterinær, Meløy (med ansvar for det lokale næringsmiddeltilsynet)
 • 1983-1986: Praktiserende veterinær, Meløy veterinærdistrikt, Nordland

Øvrig faglig bakgrunn:

 • 2014-: Medlem av VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd
 • 2014-: Medlem av speilkomite for Standard Norge i forbindelse med CEN/TC 425 halal food
 • 2013-: Ekspert for Mattilsynet jf. EUs avlivingsforordning
 • 2012: Medlem av evalueringskomite for FORMAS (Svensk forskningsråd) for svensk
      hesteforskning
 • 2011: Medlem av programutvalg for DNV-kurs i dyrevelferd/naturlig atferd
 • 2009-: Hovedveileder for to doktorgradsstudenter i dyrevelferd2004-2005: Medlem av referansegruppe for Mattilsynets arbeid med ny dyrevernlov
 • 2004-2010: Leder av veterinærforeningens yrkesetiske råd
 • 1993-2008: Sekretær/sekretariatsansvarlig for Rådet for dyreetikk

Utvalgte publikasjoner:

 • Ellingsen K, Coleman G, Lund V, Mejdell CM. Using Qualitative Behaviour Assessment to explore the link between stockperson behaviour and dairy calf behavior. Applied Animal Behaviour Science 2014; 153:10-17.
 • Mejdell CM, Heggstad E, Hagen A, Grøndahl AM. 2014. Håndtering og transport av tamrein ved slakting – dyrevelferdsmessige utfordringer. Norsk veterinærtidsskrift, spesialnummer om helse og velferd hos tamrein, 2014; 126: 122-131.
 • Eriksen MS, Grøndahl AM, Friestad M, Rødbotten R, Andersen IL, Mejdell CM. Mobile abattoir versus conventional slaughter house – impact on stress parameters and meat quality characteristics in Norwegian lambs. Applied Animal Behaviour Science 2013; 149: 21-29.
 • Mejdell CM, Jørgensen GHM, Rehn T, Fremstad K, Keeling L, Bøe KE. 2010. Reliability of an injury scoring system for horses. Acta vet scand. 52:68. doi:10.1186/1751-0147-52-68 http://www.actavetscand.com/content/52/1/68.
 • Stenevik IH, Mejdell CM. Dyrevelferdsloven: kommentarutgave. Universitetsforlaget 2011. ISBN 978-82-15-01541-5. 480 pp.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie