Cathrine Thomsen

Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Cathrine har doktorgrad i analytisk kjemi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er analytisk kjemi, eksponeringsberegninger og kontaminanter.

Curriculum vitae

Stilling

Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet

Utdanning

1997 – 2002: Dr. Scient. Universitetet i Oslo

1995 – 1997: Cand.Scient. Universitetet i Oslo, Kjemisk Institutt

Arbeidserfaring

2016 – dd: Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet, Avdeling for Miljøeksponering og -epidemiologi

2014 – : Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet, Avdeling for Miljøgifter – kilder og risiko

2012 – : Seniorforsker, Folkehelseinstituttet, Avdeling for Miljøgifter – kilder og risiko

2007 – : Seniorforsker, Folkehelseinstituttet, Avdeling for Analytisk kjemi

2004 – :Forsker, Folkehelseinstituttet, Avdeling for Analytisk kjemi

2002: Post.doc., Folkehelseinstituttet, Avdeling for Analytisk kjemi

Øvrig faglig bakgrunn

2010 – dd: Medlem av VKM.

Tidligere medlem av the Nordic Committee on Food Analysis (NMKL).

Medlem av arbeidsgruppen for bromerte flammehemmere i EFSA (2005/6).

Styremedlem/Nestleder Norsk kjemisk selskap Faggruppe for analytisk kjemi (2004-2015).

Har vært veileder for tre PhD studenter og fire MSc studenter.

Utvalgte publikasjoner

Maitre, J. de Bont, M. Casas, O. Robinson, G.M. Aasvang….C. Thomsen, M. Vrijheid. BMJ Open 2018;0:e021311. doi:10.1136/bmjopen-2017-021311. “Cohort Profile: the Human Early Life Exposome (HELIX) study - A European Population-Based Exposome Cohort”

S.M. Engel, G.D. Villanger, R.C. Nethery, C. Thomsen, A.K. Sakhi, S.S.M. Drover, J.A. Hoppin, P. Zeiner, G.P. Knudsen, T. Reichborn-Kjennerud, A.H. Herring, H. Aase. Environmental Health Perspectives 2018. https://doi.org/10.1289/EHP2358. “Prenatal Phthalates, Maternal Thyroid Hormones, and Risk of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in the Norwegian Mother and Child Cohort Environmental Health Perspectives”

Sakhi, A. Sabaredzovic, E. Papadopoulou, E. Cequier, C. Thomsen. Environment International 114 (2018) 242-251. “Levels, variability and determinants of environmental phenols in pairs of Norwegian mothers and children”

Sakhi, A. Sabaredzovic, E. Cequier, C. Thomsen. Science of the Total Environment, 599-600 (2017) 1984-1992. “Phthalate metabolites in Norwegian mothers and children: Levels, diurnal variation and use of personal care products”

Cequier, A. Sakhi, L.S. Haug, C. Thomsen. Journal of Chromatography A, 1454 (2016) 32-41. “Development of an ion-pair liquid chromatography–high resolution mass spectrometry method for determination of organophosphate pesticide metabolites in large-scale biomonitoring studies”