Åshild Krogdahl

Leder av faggruppen for fôr og medlem av hovedkomiteen. Professor.

Hovedkomiteen, Fôr

Åshild har doktorgrad i human ernæring. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er ernæring og helse hos dyr og mennesker; virkning av antinæringsstoffer/naturlige toksiner i planter i mennesker og dyr.

Curriculum vitae

Stilling

Professor, Veterinærhøgskolen, Institutt for basalfag og akvamedisin, NMBU

Utdanning

1982: Dr.scient., Universitetet i Oslo

1977: Cand.real., human ernæring, Universitetet i Oslo

1974: Cand.mag., Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

1993 –: Professor, Avdeling for biokjemi, fysiologi og ernæring, Veterinærhøgskolen, NMBU

1992: Professor, dyrevitenskap, Norges landbrukshøgskole, Ås

1986 – 1992: Seniorforsker, AKVAFORSK, Ås

1983 – 1986: Amanuensis, Norges landbrukshøgskole

1982 – 1983: Gjesteforsker, Iowa State University, USA

1977 – 1982: Amanuensis, Norges landbrukshøgskole

Øvrig faglig bakgrunn

1986 – 1989: Nestleder av Rådsforsamlingen for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd

1988: Leder for komiteen for utvikling av forskingsstrategi for husdyr og veterinærmedisin

1988 – 1991: Leder for faggruppen for husdyrbruk og veterinærmedisin, Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd

1992 – 2000: Styremedlem, Avdeling for biokjemi, fysiologi og ernæring, Norges veterinærhøgskole

1995 – 2000: Medlem av styret for Norges forskningsråds laksefiskeprogram og husdyrprogram

2001 – 2006: Styremedlem, Norges veterinærhøgskole

2004 – 2005: Medlem av Vitenskapskomiteen, Statens næringsmiddeltilsyn

2004 – 2010: Leder for VKMs hovedkomité

2010 –: Medlem av VKMs hovedkomité

2015 –: Leder for VKMs Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr

Utvalgte publikasjoner

Gu J. N., Bakke A. M., Valen E. C., Lein I. and Krogdahl A. 2014. Bt-maize (MON810) and Non-GM Soybean Meal in Diets for Atlantic Salmon (Salmo salar L.). Plos One 9.

Krogdahl, Å., Gajardo, K., Kortner, T.M., Penn, M.H., Gu, M., Berge, G.M., Bakke, A.M., 2015. Soya saponins induce enteritis in Atlantic salmon (Salmo salar L.). J. Agric. Fd. Chem. 63, 3887-3902.

Sahlmann, C., Gu, J., Kortner, T.M., Lein, I., Krogdahl, Å., and Bakke, A.M. 2015. Ontogeny of the digestive system of Atlantic salmon (Salmo salar L.) and effects of soybean meal from start-feeding. PLOS-one.

Gajardo, K, Torres, AJ, Kortner, TM, Merrifield, D, Tinsley, J, Bakke, AM, Krogdahl, Å. 2016. Alternative protein sources in the diet modulate microbiota and functionality in the distal intestine of Atlantic salmon (Salmo salar) Appl Envir Microbiol.

Belghit, I., Liland, N.S., Waagbø, R., Biancarosa, I., Pelusio, N., Li, Y., Krogdahl, Å., 4 , Lock, E-J. Potential of insect-based diets for Atlantic salmon (Salmo salar). 2018. Aquaculture 491, 72-81.