Asbjørn Magne Nilsen

Leder av faggruppen for plantevernmidler og medlem av hovedkomiteen. Professor emeritus.

Hovedkomiteen, Plantevernmidler

Asbjørn er utdannet cellebiolog og toksikolog og er godkjent Europeisk registrert toksikolog av EUROTOX.

Curriculum vitae

Stilling

Professor emeritus human toksikologi, Institutt for klinisk og molekylær medisin, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Utdanning

1985: Dr. scient., Botanisk institutt, Universitetet i Trondheim

1981: Cand. real., Botanisk institutt, Universitetet i Trondheim

1982: Doktorgradsemner i toksikologi, Norges tekniske høgskole

1986: Dr.gradskurs i toksisitetstesting i følge OECDs retningslinjer. Farmakologiska institutionen, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Arbeidserfaring

2021 - : Professor emeritus, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin/Institutt for klinisk og molekylær medisin, Det medisinske fakultet/Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU2011 -

2021: Institutt nestleder, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin/Institutt for klinisk og molekylær medisin, Det medisinske fakultet/Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

2010 - 2021: Professor, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin/Institutt for klinisk og molekylær medisin, Det medisinske fakultet/Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

2000-2010: Førsteamanuensis, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Det medisinske fakultet, NTNU

1986-2000: Forsker og førsteamanuensis (flere stillingskategorier), Institutt for farmakologi og toksikologi, Det medisinske fakultet, NTNU

1987-1988: Forsker, avd. 23 Medisinsk teknologi, SINTEF

1985-1986: Gjesteforsker, Hygieninstitutionen, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

1984-1985: Yrkeshygieniker, Arbeidstilsynet 4. distrikt, Buskerud

1981-1984: Dr.scient stipendiat, Botanisk institutt, Universitetet i Trondheim

Øvrig faglig bakgrunn

Lang forskererfaring med fokus på inhalasjonstoksikologi og immunsystemet

Undervist og veiledet i toksikologi på alle universitetsnivå fra 1. års studium til PhD, og legers videre- og etterutdanning

2014 – 2018: Medlem av VKMs faggruppe for plantevernmidler

2018 – 2022: Medlem av VKMs hovedkomité og leder av VKMs faggruppe for plantevernmidler

Medlem av Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (1986-), Norsk Biokjemisk Selskap (2001-) og American Society of Toxicology (2008-)

Utvalgte publikasjoner

Johannesen, L.N., Løvik, M., Steinshamn, S., Nilsen, A.M. 2008. Monocyte exposure to Saccharomyces servisiae cell wall mannan and decreased TNF-alpha production in mild asthma: A role for mannan-binding lectin? Scand. J. Immunol. 2008; 68: 511 - 515

Nilsen, A.M., Vik, R., Behrens, C., Drabløs, P.A., Espevik, T. Beryllium sensitivity among workers in a Norwegian aluminium plant. Am. J. Ind. Med. 2010; 53: 724-732

Grosse, S.W., Rokstad, A.M., Ali, S., Lambris, J.D., Mollnes, T.E., Nilsen, A.M., Stenvik, J. 2017. Iron oxide nanoparticles induce cytokine secretion in a complement-dependent manner in a human whole blood model. Int. J. Nanomed. 12: 3927 – 3940 DOI http://dx.doi.org/10.2147/IJN.S136453 (Nilsen and Stenvik shared senior authorship)

Grosse, S.W., Mollnes, T.E., Ali, S., Stenvik, J., Nilsen, A.M. 2018. Iron oxide nanoparticles enhance Toll like receptor-induced cytokines in a particle size- and actin-dependent manner in human blood. Nanomedicine - Future Medicine. https://www.futuremedicine.com/doi/full/10.2217/nnm-2017-0362 (Nilsen and Stenvik shared senior authorship)

Sharma, A., Raghuathnan, K., Solhaug, H., Antony, J., Stenvik, J., Nilsen, A.M., Einarsrud, M.-A., Bandyopadhyay, S. 2022 Modulating acrylic acid content of nanogels for drug delivery & biocompatibility studies. J. Colloid Interface Science. 607 (1): 76 – 88. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.07.139