Anne Lise Brantsæter

Medlem av faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester. Phd.

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Anne Lise har doktorgrad i ernæringsepidemiologi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er human ernæring/toksikologi, epidemiologi og risikovurdering.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, Folkehelseinstituttet, avd. for miljøeksponering og –epidemiologi.

Utdanning

2002 – 2007: Doktorgrad i ernæringsepidemiologi, Institutt for helse og samfunn, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

1998 – 2000: Hovedfag (Cand. Scient.) i klinisk ernæring, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

1982 – 1984: Offentlig godkjent sykepleier, Diakonhjemmet sykepleierhøgskole, Oslo

1979 – 1981: Ernæringsfysiolog, Nordisk høgskole for husholdsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2012 – dd: Seniorforsker, Folkehelseinstituttet, Divisjon for smittevern, miljø og helse

2007 – 2011: Postdoktor/forsker, Folkehelseinstituttet, Divisjon for miljømedisin

2002 – 2007: Stipendiat, Folkehelseinstituttet og Universitet i Oslo

2000 – 2002: Rådgiver, Landsforeningen for kosthold og helse, Oslo

1985 – 1997: Sykepleier i full- og deltids-stillinger ved ulike sykehus i Norge og i utlandet.

Øvrig faglig bakgrunn

2008: Gjennomført kurs i Regulatorisk toksikologi og kurs i risiko vurdering. Vært medlem i VKM faggruppe 5 og bidratt i en rekke risikovurderinger siden 2010. Har også deltatt i arbeidsgruppen som utførte risikovurdering av Bisphenol A i EFSA (publisert 2015). Leder for flere forskningsprosjekter og deltar i flere internasjonale samarbeidsprosjekter. Forleser ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder i emner innen ernæring og toksikologi.

Utvalgte publikasjoner

Papadopoulou E, Botton J, Brantsæter AL, et al. 2018. Maternal caffeine intake during pregnancy and childhood growth and overweight: Results from a large Norwegian prospective observational cohort study. BMJ open 8:e018895. https://bmjopen.bmj.com/content/8/3/e018895

Vejrup K, Brandlistuen RE, Brantsaeter AL, Knutsen HK, Alexander J, et al. 2018. Prenatal mercury exposure, maternal seafood consumption and associations with child language at five years. Environ Int 110:71-79. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29089166

Kadawathagedara M, Botton J, de Lauzon-Guillain B, Meltzer HM, Alexander J, Brantsæter AL, Haugen M, Papadopoulou E. 2018. Dietary acrylamide intake during pregnancy and postnatal growth and obesity: Results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). Environ Int 113:325-334. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29398013

Abel MH, Caspersen IH, Meltzer HM, Haugen M, Brandlistuen RE, Aase H, Alexander J, Torheim LE, Brantsæter AL. 2017. Suboptimal maternal iodine intake is associated with impaired child neurodevelopment at 3 years of age in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. J Nutr 147:1314-1324. https://academic.oup.com/jn/article/147/7/1314/4743701

Brantsæter AL, Englund-Ögge L, Haugen M, et al. 2017. Maternal intake of seafood and supplementary long chain n-3 poly-unsaturated fatty acids and preterm delivery. BMC Pregnancy Childbirth 17:41. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28103845