Angelika Agdestein

Leder av faggruppen for dyrehelse og medlem av hovedkomiteen. Ph.d.

Hovedkomiteen, Dyrehelse og dyrevelferd

Angelika har doktorgrad i veterinærmedisin. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er innen dyrehelse, bakteriologi, høypatogene smittestoffer, biosikkerhet og smittevern.

Curriculum vitae

Stilling

Seksjonsleder, Seksjon for mikrobiologi, Veterinærinstituttet

Utdanning

2014: Philosophiae Doctor ved NMBU

1999 – 2004: Dipl. Tierärztin/Cand.med.vet. Veterinärmedizinische Universität Wien

Arbeidserfaring

2019 – dd Seksjonsleder ved Seksjon for mikrobiologi

2019 Konstituert seksjonsleder, Seksjon for biosikkerhetslaboratorier, Veterinærinstituttet

2017 – 2018: Forsker, Veterinærinstituttet, Seksjon for mikrobiologi

2014 – 2017: Seniorrådgiver, Vitenskapskomiteen for mattrygghet

2012 – 2013 Forsker, Veterinærinstituttet, Seksjon for bakteriologi

2006 – 2011: Stipendiat, Veterinærinstituttet

2005 – 2006 Veterinær, Asker Dyreklinikk

2004 – 2005: Veterinær, Sørum og Fet Veterinærkontor

Øvrig faglig bakgrunn

2014 – 2017: Representant for Norge i AHAW (Animal Health and Welfare)-nettverket i EFSA

Utvalgte publikasjoner

VKM, 2016, Risk assessment on welfare in turkeys. Opinion of the Panel of Animal Health and Welfare of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety

Johansen, TB., Agdestein, A., Lium, B., Jørgensen, A. and Djønne, B., 2014, Mycobacterium avium subsp. hominissuis infection in swine associated with peat used for bedding

Agdestein, A., Olsen, I., Jørgensen, A., Djønne, B. and Johansen, TB., 2014, Novel insights into transmission routes of Mycobacterium avium in pigs and possible implications for human health

Agdestein, A., Jones, A., Flatberg, A., Johansen, TB., Heffernan, IA., Djønne, B., Bosco, A. and Olsen, I., 2014, Intracellular growth of Mycobacterium avium subspecies and global transcriptional responses in human macrophages after infection

Agdestein, A./Johansen, TB., Polatec, V., Aleksic-Kovacevic,S., Lium,B., Holstad,G., Jørgensen, A., Žultauskas, J., Fredsvold Nilsen, S. and Djønne, B. Investigation of an outbreak of mycobacteriosis in pigs

Johansen, TB., Agdestein, A., Olsen, I., Nilsen, SF., Holstad, G. and Djønne, B., 2009, Biofilm formation by Mycobacterium avium isolates originating from humans, swine and birds