Adam Paruch

Medlem av faggruppen for plantevernmidler.

Plantevernmidler

Adam har doktorgrad i miljøutvikling med hovedkompetanse på rensing av avløpsvann til vanning av landbruksprodukter. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er miljø, miljøteknikk og mikrobiologi.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker med professorkompetanse, Norsk institutt for bioøkonomi – NIBIO

Utdanning

1996 – 2000: PhD / Dr. Ing., Fakultet for miljøteknologi og geodesi, Landbruksuniversitetet i Wroclaw (nå Universitetet for miljø- og biovitenskap i Wroclaw), Polen

Arbeidserfaring

2015 – dd: Seniorforsker med professorkompetanse, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

2010 – 2015: Seniorforsker med professorkompetanse, Bioforsk, Norge.

2006 – 2010: Forsker, Bioforsk Jord og miljø, Norge.

2005 – 2006: Forsker, Senter for jordfaglig miljøforskning – Jordforsk, Norge.

2003 – 2005: Gjesteforsker, Norges landbrukshøgskole – NLH og Universitetet for miljø- og biovitenskap – UMB i Ås (nå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – NMBU)

2002 – 2003: PostDoc, Norges landbrukshøgskole – NLH i Ås (nå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – NMBU)

2001 – 2002: Professorassistent, Landbruksuniversitetet i Wroclaw (nå Universitetet for miljø- og biovitenskap i Wroclaw), Polen.

Øvrig faglig bakgrunn

2022 – dd: Medlem av VKMs faggruppe for plantevernmidler

Utvalgte publikasjoner

Paruch L., Paruch A.M. 2022. An overview of microbial source tracking using host-specific genetic markers to identify origins of fecal contamination in different water environments. Water, 14(11), 1809. https://doi.org/10.3390/w14111809

Paruch L., Paruch A.M. 2022. Molecular identification of infectious enteropathogens in faeces of healthy horses. Microbiology Insights, 15, 11786361221089005. https://doi.org/10.1177/11786361221089005

Paruch L., Paruch A.M. 2021. Cross-tracking of faecal pollution origins, macronutrients, pharmaceuticals and personal care products in rural and urban watercourses. Water Science and Technology, 83(3), 610-621. https://doi.org/10.2166/wst.2020.603

Paruch L., Paruch A.M., Eiken H.G., Skogen M., Sørheim R. 2020. Seasonal dynamics of lotic bacterial communities assessed by 16S rRNA gene amplicon deep sequencing. Scientific Reports, 10, 16399. https://doi.org/10.1038/s41598-020-73293-9

Paruch L., Paruch A.M., Sørheim R. 2020. DNA-based faecal source tracking of contaminated drinking water causing a large Campylobacter outbreak in Norway 2019. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 224, 113420. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2019.113420