Våre folk - Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

VKM består av et vitenskapelig sekretariat på ca 25 personer og en komité med ca 103 medlemmer. Medlemmene deltar i kraft av sin ekspertise, og representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

 1. Anders Nielsen

  Nestleder for faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter. Ph.d.

  M: 91 35 04 35

 2. Eli K. Rueness

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES). Dr.Scient.

  M: 99 22 59 24

 3. Erlend B. Nilsen

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter. Ph.d.

  M: 41 42 56 84

 4. Eva B. Thorstad

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter. Professor.

  M: 91 66 11 30

 5. Gaute Velle

  Leder av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter og medlem av hovedkomiteen. Professor.

  M: 99 53 39 40

 6. Hugo de Boer

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES). Ph.d.

  M: 98 12 60 30

 7. Inger Elisabeth Måren

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer og faggruppen for fremmede organismer og handle med truede arter (CITES). Ph.d

  T: 41 28 51 26

 8. Johanna Järnegren

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med fremmende arter (CITES). Ph.d.

  M: 91 89 71 48

 9. Katrine Eldegard

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter. Dr.Scient.

  M: 99 16 35 92

 10. Kjetil Hindar

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES). Dr.Philos.

  M: 93 46 67 46

 11. Kyrre Kausrud

  Medlem av faggruppen for Fremmede organismer, handel med truede arter. Dr.Scient.

  M: 99 54 51 45

 12. Lars Robert Hole

  Medlem av faggruppen for fremmede organismer, handel med truede arter. Ph.d.

  M: 91 76 91 41

 13. Lawrence Kirkendall

  Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer og faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES). Professor emeritus.

  M: 93 07 78 87