VKM søker medlemmer for perioden 2018-2022

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) er en uavhengig komité som gjør risikovurderinger knyttet til matproduksjon, mattrygghet og miljø.

VKM sikrer at myndighetene får uavhengige vitenskapelige risikovurderinger av forhold som har betydning for helsemessig trygg mat og for miljøet.

Som medlem får du

 • bidra til å forhindre den neste matskandalen og beskytte biologisk mangfold
 • utvide din faglige kompetanse
 • utvide ditt faglige nettverk
 • være medforfatter på risikovurderinger som lastes opp i Cristin

VKM sikrer at myndighetene får uavhengige vitenskapelige risikovurderinger på områdene:

 • dyrehelse og dyrevelferd
 • ernæring og næringsstoffer
 • fremmede organismer og handel med truede arter (CITES).
 • genmodifiserte organismer
 • kosmetikk og kroppspleieprodukter
 • mattrygghet
 • mikrobiologiske produkter
 • plantehelse
 • plantevernmidler

Vi ønsker at du har

 • kompetanse på doktorgradsnivå innen ett eller flere av VKMs fagområder
 • erfaring med risikovurdering
 • erfaring fra faglig og/eller tverrfaglig arbeid i komiteer eller arbeidsgrupper

Komitearbeidet krever aktiv deltagelse på møter og nødvendige møteforberedelser. Arbeid hos VKM godtgjøres etter statens satser.

Helse- og omsorgsdepartementet oppnevner medlemmene

VKMs medlemmer oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet for fire år av gangen. Medlemmene oppnevnes i kraft av sin faglige kompetanse, og ikke som representanter for egen arbeidsgiver eller andre interesser.

Søknadsfrist: 5. mars 2018.

Kontakt

Her kan du laste ned brosjyre

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie