VKM-logo

Risikovurderingerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Slik foregår oppnevningen

Slik foregår er prosessen for å oppnevne eksperter til VKMs faggrupper.

Søknad

Neste oppnevning er i 2018.

Mottatte søknader

Sekretariatet går gjennom og sorterer søknadene etter at fristen har gått ut. Alle søknadene skal deretter vurderes av en bedømmelseskomité.

Bedømmelseskomité

Bedømmelseskomiteen består av eksperter som har relevant kompetanse og erfaring. Alle som søker om å bli medlem avVKM bedømmes av to eksperter. Beslutningen tas av bedømmelseskomiteen i plenum.

Kriterier for vurdering

Bedømmelseskomiteen vurderer søkerne etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 • Dokumentert relevant, vitenskapelig ekspertise og erfaring av nyere dato
 • Kompetanse innen vitenskapelige risikovurderinger
 • Erfaring i å gi vitenskapelige råd nasjonalt og/eller internasjonalt
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • Erfaring fra å lede/organisere vitenskapelig arbeid, komiteer, arbeidsgrupper eller liknende

Forslag til sammensetning av komité

Sekretariatet vil vurdere søkere som bedømmelseskomiteen har kvalifisert og plassere dem i faggrupper.

Sekretariatet tar hensyn til disse kriteriene ved plassering av kandidatene:

 • Hensiktsmessig fordeling av fagområder og erfaring
 • Hensiktsmessig fordeling mellom spisskompetanse og overordnet, helhetlig kompetanse innenfor hovedkomiteens og faggruppenes ansvarsområder
 • Best mulig geografisk fordeling dersom faglige kvalifikasjoner hos søkerne er oppfylt
 • Minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn i hver faggruppe dersom faglige kvalifikasjoner hos søkerne er oppfylt
 • Oppbygging av norske kunnskapsmiljøer innenfor VKMs fagområder
 • Kjennskap til norske forhold innenfor VKMs fagområder
 • Tid og kapasitet til VKM-arbeid som utarbeidelse av tekstbidrag, forarbeid/etterarbeid til møter og deltakelse på møter

Tilleggskriterier for valg av faggruppeleder

 • Lang og bred vitenskapelig erfaring fra VKMs fagområder
 • Dokumenterte lederegenskaper
 • Tid og kapasitet til ledervervet

Sekretariatets forslag sendes til Helse- og omsorgsdepartementet som utnevner de nye medlemmene.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummerr:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie