Biologisk mangfold

Faggruppen vurderer om innførsel, utsetting og hold av fremmede organismer kan utgjøre en risiko for biologisk mangfold i Norge. Også andre forhold som kan påvirke biologisk mangfold inngår i gruppens arbeid.

Kontakt

Kjersti Kvie

Seniorrådgiver, ph.d.

M: 930 16 649
Send e-post

Martin Malmstrøm

Prosjektleder, ph.d.

M: 92 42 43 13
Send e-post

Finn risikovurderinger

Her finner du alle publiserte risikovurderinge og risikovurderinger under arbeid fra faggruppen for biologisk mangfold.


 

Agenda og referat fra møter

Her finner du agenda og referat fra møter i faggruppen for biologisk mangfold.


Import av laks via genbank er den minst risikofylte metoden for å innføre laks til Trysilvassdraget fra svensk side, men også denne metoden innebærer en viss risiko. Risikoen skyldes hovedsakelig følgeorganismer som parasitten Gyrodactylus salaris, krepsepest og ulike bakterier og virus.

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.