Risikovurderingerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Fremmede organismer, handel med truede arter

Faggruppen vurderer risiko for biologisk mangfold ved innførsel og hold/utsetting av fremmede organismer i Norge. Risikovurderingene er knyttet både til søknader, bestemte virksomheter eller som grunnlag særskilt regulering i forskrift.

Faggruppen evaluerer også søknader om import/eksport og listeforslag under CITES-konvensjonen, som regulerer internasjonal handel med truede arter.

Kontakt

Finn risikovurderinger

Her finner du alle publiserte risikovurderinge og risikovurderinger under arbeid fra faggruppen for fremmede organismer, handel med truede arter.

 

 

Agenda og protokoll fra møter

Her finner du agenda og protokoll fra møter i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter.

 

Medlemmer

Vigdis Vandvik (leder)     

Anders Nielsen       

Eli Rueness

Gaute Velle

Hans Stenøien   

Hugo de Boer                     

Jan Ove Gjershaug                  

Kjetil Hindar   

Kjersti Sjøtun                           

Lawrence Kirkendall

Odd Sandlund                   

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.

 

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummerr:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie