Xylella fastidiosa: fortsatt ingen løsning, viktig med kontrolltiltak

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har oppdatert sin risikovurdering av planteskadegjøreren Xylella fastidiosa. Oppdateringen gir ny innsikt og har nye konklusjoner om utbruddskontroll og om forebygging.

EFSAs plantehelsepanel brukte modellering for å simulere hvordan Xylella fastidiosa spres over korte og lange avstander under ulike forhold.

Simuleringen viste hvor viktig det er å sette i verk kontrolltiltak for å forebygge videre spredning og forhindre utbrudd. Den illustrerte også at det er effektivt å ha buffersoner i forskjellige størrelser for å kontrollere infiserte områder.

Simuleringen viste også betydningen av å kontrollere insekter som er kjent for å spre patogenet i Europa, og av å minimere tiden det tar fra planteskadegjøreren oppdages til kontrolltiltak blir gjennomført.

Sør-Europa er mest utsatt for bakterien. Modelleringen viste imidlertid unntak fra regelen for underarter. For eksempel hadde X. fastidiosa subsp. Multiplex større potensial for å etablere seg i Nord-Europa enn andre underarter.

Les om risikovurderingen på EFSAs sider.

Aldri funnet i Norge
Xylella fastidiosa er en planteskadegjører som kan forårsake visnesyke i mange planteslag. Den er aldri funnet i Norge, men er de siste årene påvist i andre europeiske land.

Les om Xylella fastidiosa på Mattilynets sider.