Vurdering av velferd hos gjess som brukes i dunproduksjon

Fjær kan fjernes uten å påføre gjess smerte dersom det gjøres når fuglene feller fjær, og hvis den som gjør det bruker riktige tekniker for børsting og kjemming.

Det er konklusjonen i en risikovurdering som EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har gjort på oppdrag for EU-kommisjonen.

Bakgrunnen for oppdraget var at EU-kommisjonen ønsket en vurdering av velferden til levende gjess som brukes i dunproduksjon.

Ifølge EFSAs panel for dyrehelse og dyrevelferd, som har gjort vurderingen, føler gjess smerte og får skader på huden hvis fjærene nappes i perioder når de ikke naturlig feller fjær.

EFSA anbefaler derfor at innsamling kun bør tillates når gjessene myter (feller fjær), og at det bør opprettes et kontrollsystem for sikre at dette følges. EFSA anbefaler at det bør arbeides videre med utvikling av velferdsindikatorer, og viser til behov for mer forskning for å utvikle metoder for å kunne vurdere hvor ”modent” en fjær er.

Les mer og last ned risikovurderingen på EFSAs nettsider.

26.11.2010