Publisert første gang 27. juni 2017

Vurdering av stoffer i spedbarnsmat

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har laget en veileder for vurdering av stoffer i spedbarnsmat.

Sammensetning av mat som er beregnet for spedbarn, er regulert på EU-nivå. Reguleringen omfatter blant annet tilsetningsstoffer, rester av plantevernmidler, forurensende stoffer og stoffer fra matemballasje.

EFSA har utarbeidet en veileder for hvordan slike stoffer skal vurderes for å sikre at mat til spedbarn under 16 uker er trygg.

Les om veilederen på EFSAs sider.