Vurderer grunnlaget for bruk av neonicotinoider i nødstilfeller 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har vurdert det vitenskapelige grunnlaget for å tillate bruk av insektmidler med neonicotinoid i nødstilfeller.  

Bakgrunnen for vurderingen er at EU-kommisjonen i 2013 la restriksjoner på bruk av plantevernmidler som inneholder de aktive virkestoffene clothianidin, thiamethoxam og imidacloprid.

Restriksjonene ble fulgt opp av en vurdering fra EFSA. Den viste at virkestoffene utgjorde en risiko for helsa til bier.

Tillatt i nødstilfeller

Medlemsland kan sette restriksjonene til side og tillate bruk av produkter med neonicotinoid i nødstilfeller. Det vil si at det er dokumentert at spesielle planteskadegjørere ikke kan bekjempes med andre tiltak enn neonicotinoid. Flere EU-land har gitt slik tillatelse gjentatte ganger siden 2013.

I 2017 utviklet EFSA en metode for å evaluere forespørsler om å bruke slike insektmidler i nødstifeller. EU-kommisjonen ba EFSA om å benytte metoden for å vurdere den ekstraordinære bruken av neonicotinoid som myndighetene i Bulgaria, Estland, Finland, Ungarn, Latvia, Litauen og Romania tillot i 2017.

Har evaluert land for land

EFSA har evaluert om det er mulig å bruke andre insektsmidler enn neonicotinoidprodukter for hvert enkelt land. EFSA har også vurdert hvor tilgjengelige andre alternativer enn insektsmidler er.

De sju rapportene vurderer kun det juridiske grunnlaget for å tillate bruk i nødstilfeller. Metoden dekker ikke tiltak som medlemslandene har igangsatt for å minske risiko for bier og miljø ved bruk av plantevernmidler basert på neonicotinoid.

Les rapportene på EFSAs sider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.