Velferd til melkekyr og griser bør vurderes ut fra dyrenes reaksjonsmønster

EUs organ for mattrygghet EFSA tilrår at velferden til melkekyr og griser vurderes ut fra hvordan dyrene reagerer på forskjellige tiltak, fremfor på selve tiltakene.

Vurdering av dyrevelferd ut fra dyrenes reaksjoner på omgivelser og stell er effektivt for å bedre dyrevelferden, fremholder EFSA, som tilrår at metoden brukes når det er mulig, enten som alternativ eller noen ganger som et supplement til å vurdere faktiske tiltak. EFSA har samtidig presentert en verktøykasse som forskere, veterinærer og bønder kan velge fra for å vurdere velferden til melkekyr og griser. 

Metoden er en forholdsvis ny, ifølge EFSA, som viser til at lover om dyrevern vanligvis fokuserer på ulike faktorer som kan påvirke dyrevelferden, heller enn hvordan dyrene responderer på forholdene. Eksempelvis krever EUs regler at støvnivå, temperatur og fuktighet i fjøs ligger innen visse grenser, men ikke at det blir vurdert hvordan dyrene forholder seg til disse faktorene.

EFSAs tilrådninger om tiltak som kan bedre dyrevelferden for melkekyr og griser er de første i en serie som etter hvert vil dekke alle husdyrslag.

Rådene er utarbeidet på oppdrag fra EU-kommisjonen og tilpasset EUs nye strategi for dyrevern for 2012-2015.

Les mer på EFSAs nettsider

14.02.2012