Veiledning om nanoteknologi i mat og fôr 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har utarbeidet en praktisk veiledning for å kunne vurdere trygg bruk av nanoteknologi i mat og fôr.  

Hensikten med veiledningen er å sikre helsa til mennesker og dyr. Veiledningen dekker områder som ny mat, matkontaktmaterialer, tilsetningsstoffer i mat og fôr, og plantevernmidler.

Et utkast til veiledningen var på offentlig høring i tre måneder. Veiledningen skal nå gjennom en pilotperiode. Planen er at den ferdigstilles mot slutten av 2019.

I løpet av 2019 vil EFSA også lage en tilsvarende veiledning for miljørisikovurderinger.

Les mer om veiledning om nanoteknologi i mat og fôr på EFSAs sider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.