Veiledning for risikovurdering av nanomaterialer på åpen høring

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, ønsker innspill til et utkast til veiledning for hvordan nanomaterialer skal risikovurderes. Frist for å sende innspill er 4. mars 2018.

Veiledningen gir en oversikt over hvilken informasjon som trengs for å kunne gjøre risikovurderinger på mat- og fôrområdet, og hvordan det skal gjøres. Eksempler på områder som er dekket av den nye veilederen er ny mat, matkontaktmaterialer, plantevernmidler og tilsetningsstoffer som brukes i mat og fôr.

Forrige veileder for risikovurdering av nanomaterialer ble publisert i 2011. EFSA har laget nytt veiledningsdokument fordi det er kommet ny kunnskap etter 2011.

Her er lenke til utkastet og til høringsskjema.