Vaksinasjon mest effektivt tiltak for å kontrollere spredningen av lumpy skin disease

Ifølge den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA), er vaksinasjon av storfe det mest effektive tiltaket for å kontrollere spredningen av lumpy skin disease.

Dette er konklusjonen i en vitenskapelig uttalelse om effekt av ulike alternativer for å kontrollere spredningen av lumpy skin disease.

Om lumpy skin disease

Lumpy skin disease er en virussykdom som rammer storfe. Sykdommen overføres fra blodsugende insekter som for eksempel visse arter av fluer, mygg eller flått. Lumpy skin disease gir feber og knuter på huden. Sykdommen kan være dødelig, spesielt for dyr som ikke tidligere har vært smittet av viruset.

Høy risiko for spredning

Sykdommen er påvist i mange afrikanske land. Siden 2012 har sykdommen spredt seg fra Midtøsten til Sør-Øst Europa, blant annet til Hellas, Bulgaria og flere andre land på Balkan. Risikoen for ytterligere spredning av lumpy skin disease er høy. Sykdommen kan påfør produsenter av storfe store økonomiske tap.

Vaksinasjon effektivt tiltak

Grundig vaksinering av besetningen kombinert med å avlive syke dyr, er like effektivt som å avlive hele besetningen. I dag krever EUs lovverk at hele besetninger avlives dersom lumpy skin disease er påvist.

Vaksinasjon er mest effektivt hvis det gjennomføres før viruset kommer inn i en region eller et land.

Les mer på EFSAs sider >

09.08.2016