Utbrudd av smitte med shigatoksinproduserende E. coli som forårsaker hemolytisk-uremisk syndrom i Romania og Italia

Det er rapportert om at flere tilfeller av smitte med shigatoksinproduserende E.coli (STEC) har forårsaket hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) i Romania de to siste månedene.

I Italia er det rapportert om et tilfelle av HUS. Totalt ble det identifisert 25 tilfeller i forbindelse med utbruddet, hvorav 19 utviklet HUS og tre av disse døde.

HUS er en alvorlig blod- og nyresykdom som først og fremst rammer småbarn og spedbarn, men kan også forekomme hos voksne. Sykdommen medfører feber, redusert antall blodplater, skade på små blodkar, anemi (nedsatt blodprosent) som følge av ødeleggelse av røde blodlegemer, og utvikling av forskjellige grader av nyresvikt.

Kilden til utbruddet

Det er knyttet usikkerhet rundt opprinnelsen av utbruddet, og den nøyaktige forurensningskilden er ennå ikke identifisert. Det er mulig at flere E.coli-stammer og smittekilder har bidratt til utbruddet. Det er også mulig at en liten andel av tilfellene ble infisert gjennom person-til-person-overføring.

Informasjon fra pasienten peker på en rumensk produsent av melk som mulig smittekilde.

Eksperter fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority – EFSA) og det europeiske smitteverninstituttet ECDC, anbefaler at medlemsstatene forbedrer overvåkingen av HUS- og STEC-tilfeller. Nasjonale myndigheter bør rapportere nye tilfeller til Epidemic Intelligence Information System for food- and waterborne diseases (EPIS-FWD).

Potensielt forurensede melkeprodukter har kun blitt trukket fra markedet i Romania.

Les mer på EFSA sine sider >

06.04.2016