Trygt inntak av 3-MCPD i vegetabilske oljer og mat er revidert

EFSA har oppdatert vurderingen av 3-monochloropropanediol (3-MCPD) og beslektede 3MCPD-estere fra 2016.

Stoffene dannes under behandling av mat, særlig når vegetabilske oljer raffineres ved høye temperaturer (ca. 200 ° C). Høyest nivå av 3-MCPD er funnet i palmeoljer og palmefett, etterfulgt av andre oljer og fett. Forbrukere i alderen tre år og oppover blir hovedsakelig utsatt for stoffene via margarin og 'bakverk og kaker'.

I EFSAs vurdering fra 2016 ble tolerabelt daglig inntak av 3-MCPD, det vil si den mengden man kan få i seg av et stoff hver dag uten at det gir nevneverdig risiko for helseskade, fastsatt til å være 0,8 mikrogram per kilo kroppsvekt per dag. Samme år fastsatte JECFA (FNs Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives and Contaminants) at tolerabelt daglig inntak av 3-MCPD er 4 mikrogram per kilo kroppsvekt per dag.

Nå har EFSA oppdatert metoden de bruker for å fastsette tolerabelt daglig inntak. Ved bruk av den oppdaterte metoden har EFSA revidert tolerabelt daglig inntak av 3-MCPD. Det er 2 mikrogram per kilo kroppsvekt per dag.

Nivåene for inntak av 3-MCPD fra mat er ansett som trygge for de fleste forbrukere, men kan utgjøre en mulig helserisiko for storkonsumenter i yngre aldersgrupper.

Du kan lese mer på EFSAs nettsider