Trekkfugler sannsynlig spredningsvei for fugleinfluensa 

Trekkfugler som krysser de nordøstlige og østlige grensene til EU, er den mest sannsynlige spredningsveien for fugleinfluensa til Europa.

Det er hovedbudskapet i en vitenskapelig oversikt som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, publiserte 16. oktober 2017.

EFSAs eksperter har vurdert overvåkningsmetoder og gått grundig gjennom all informasjon om utbrudd av fugleinfluensa som har forekommet de siste årene. Anbefalingene i rapporten, er basert på ekpsertenes arbeid.

Ifølge EFSA, vil arbeidet styrke EUs beredskap ved fugleinfluensautbrudd.

Les rapporten på EFSAs nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.