Stabile nivåer av plantevernmiddelrester i mat

Frukt og grønt som selges og spises i Europa er stort sett fri for rester av planevernmidler, eller inneholder mengder av rester under tillatt nivå. Det viser den siste analysen av plantevernmiddelrester i mat fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

Analysene er gjort i 2016. 84 567 matvarer er analysert for 791 ulike plantevernmidler. Matvarene er tomater, hodekål, purre, salat, epler, jordbær, fersken, rug, vin, kumelk og grisefett.

67 prosent av varene stammet fra EU-land, Island og Norge. 26,4 prosent kom fra land i den tredje verden, mens de resterende 6,6 prosentene har ukjent opprinnelsesland.

I 96,1 prosent av de analyserte prøvene var rester av plantevernmidler under tillatt nivå. 50,7 prosent var helt fri for plantevernmiddelrester. De tilsvarende tallene for 2015, var henholdsvis 97,2 og 53,3 prosent.

Tillatt nivå var overskredet for 2,4 prosent av varene som stammet fra EU-land, og for 7,2 prosent av varene fra land utenfor EU.

Av de 1676 matvarene beregnet for spedbarn og små barn, var 98,1 prosent innenfor tillatt nivå, mens 89,8 prosent var uten målbare rester av plantevernmidler.

5495 økologiske matvarer ble analysert. 98,7 prosent var innenfor tillatt nivå. 83,1 prosent var uten målbare rester av plantevernmidler.

Det ble funnet mest plantevernmiddelrester i epler og tomater, minst i rug, hodekål og jordbær.

EFSA har utviklet datavisualisering av resultatene, som gjør det mulig å se hovedfunnene land for land og produkt for produkt.

Se datavisualisering av resultatene her.

Les rapporten fra EFSA her.