Slik er EU-forbrukernes oppfatning av næringsmiddelrelatert risiko

De fleste europeere forbinder mat og måltider med noe positivt. De som er bekymret, er i større grad bekymret for om maten inneholder kjemisk forurensning enn for bakteriell smitte og spørsmål knyttet til helse- og ernæring. Det viser en ny Eurobarometer-undersøkelse som offentliggjøres i dag.

Undersøkelsen viser også at de fleste europeere har tillit til nasjonale og europeiske matmyndigheter som kilder til informasjon om risiko knyttet til mat og andre næringsmidler.

- Det er avgjørende å forstå forbrukernes oppfatninger av risiko for å kunne kommunisere effektivt om mattrygghet. Resultatene av undersøkelsen understreker betydningen av EFSAs arbeid og bekrefter at EFSA anses som en pålitelig informasjonskilde. EFSA vil bruke resultatene fra undersøkelsen til å styrke vårt kommunikasjonsarbeid, sier administrerende direktør Catherine Geslain-Lanéelle i EFSA, EUs mattrygghetsorgan.

Denne Eurobarometer-undersøkelsen er gjennomført av TNS Opinion og Social network på oppdrag for EFSA, EUs mattrygghetsorgan. Undersøkelsen er den andre i sitt slag som er gjennomført de siste fem årene.

Undersøkelsen omfatter intervjuer av i alt 26 691 personer over 15 år bosatt i EUs 27 medlemsland. Norge er ikke inkludert i undersøkelsen.

Større tillit i Norge

Ifølge en rapport SIFO-rapport fra 2005 har norske forbrukere en høy grad av tillit til trygg mat sammenliknet med forbrukere i andre europeiske land.

Tilliten til den offentlige matkontrollen syntes å være knyttet til høy tillit til norske samfunnsinstitusjoner generelt, samt få ”matskandaler”.

17.11.2010