Slakting av gris: tiltak for bedre dyrevelferd

Faren for svekket dyrevelferd ved slakting av gris, skyldes ofte manglende kompetanse hos personalet, og dårlige fasiliteter på slakteriet.

Det er blant hovedkonklusjonene i en vitenskapelig uttalelse om dyrevelferd i slakteprosessen fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

Uttalelsen dekker hele slakteriprosessen fra ankomst og oppbevaring i slaktefjøs frem til bedøvelse, blodtapping og avlivning. EFSA har identifisert en rekke forhold som gir velferdsproblemer for grisene, som tørst, langvarig sult og unormal pusting.

EFSA understreker at slakteripersonalets manglende kompetanse og/eller erfaring er alvorlig for dyrevelferden. 29 av totalt 30 identifiserte farer skyldes svikt hos personalet. EFSA foreslår en rekke forebyggende og korrigerende tiltak for hvordan velferden til grisene kan ivaretas.

Flere uttalelser om dyrevelferd i slakteprosessen

Uttalelsen inngår i en serie av vitenskapelige vurderinger av dyrevelferd i slakteprosessen, som EU-kommisjonen har bestilt.

EFSA har tidligere vurdert dyrevelferd knyttet til slakting av fjørfe og av kaniner. Senere i 2020, vil EFSA publisere en uttalelse om storfe.

EFSAs forskningssjef, Marta Hugas, opplyser at serien inngår i EUs nye strategi “Farm to Fork”, som tar mål av seg å utvikle et mer bærekraftig matvaresystem. Sammen med andre uttalelser som EFSA vil publisere i de kommende årene, vil serien være det vitenskapelige grunnlaget for strategien.

En høyere standard for dyrevelferd vil forbedre dyrehelse og matkvalitet, redusere behovet for medisinering og ivareta biologisk mangfold, mener EFSA..

De vitenskapelige uttalelsene om slakt baseres på nye tilgengelige forskningsdata, og er utarbeidet i samarbeid med dyrevelferdseksperter fra medlemsland i EU.

EU-kommisjonen skal bruke resultatene sammen med Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) for å diskutere nye retningslinjer for dyrevelferd ved slakting.

Les hele uttalelsen EFSAs sider her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Svin