Seks tilfeller av botulisme knyttet til inntak av tørket og saltet fisk

Tyske og spanske myndigheter har rapportert om seks tilfeller av matbåren botulisme i november og desember 2016. Alle tilfellene er knyttet til inntak av tørket og saltet fisk fra Russland.

Produktet er blant annet distribuert i butikker som spesialiserer seg på øst-europeisk mat. Produktet ble umiddelbart returnert og kom aldri ut på markedet her i Norge.

Botulisme er en sjelden, men alvorlig sykdom som kan gi nervelammelser. Sykdommen skyldes giftstoffer som er produsert av bakterien Clostridium botulinum. Sporer av bakterien finnes i jod og tarmkanalen hos fisk og andre dyr.

Matbåren botulisme er forårsaket av inntak av mat som er bearbeidet feil.

Du kan lese mer om botulisme på Matportalen >

Identifisere smittekilden og vurdere omfang

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og det europeiske smitteverninstituttet (ECDC) har samarbeidet for å identifisere smittekilden og vurdere omfanget av det multinasjonale utbruddet.

Matmyndigheter i Spania, Tyskland og andre land hvor det aktuelle fiskeproduktet har vært på markedet, har nå stanset all distribusjon av produktet og sendt ut advarsler til publikum.

Du kan lese mer på EFSAs sider >

22.12.2016