Salmonellautbrudd knyttet til morsmelkerstatningspulver

Produkter av risbasert morsmelkerstatningspulver er trolig årsaken til et utbrudd av Salmonella Poona i Frankrike, Belgia og Luxemburg.

Dette fremgår av en rapport som Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, og Det europeiske smittevernbyrået, ECDC, har utarbeidet.

32 rapporterte smittetilfeller

Til sammen ble 32 smittetilfeller i dette utbruddet meldt til EU. De smittede er fordelt på disse landene: 30 i Frankrike, 1 i Belgia og 1 i Luxemburg. De smittede barna hadde symptomer på salmonellainfeksjon i perioden mellom august 2018 og februar 2019.

Alle barna i utbruddet ble smittet av en salmonella poona-bakterie med samme DNA-profil.

Produkter solgt i og utenfor Europa

EFSA og ECDC antyder at kilden til utbruddet er produkter av risbasert morsmelkerstatningspulver. Produktene er fabrikkert i Spania mellom august og oktober 2018 og markedsført av et fransk firma. Produktene ble solgt innenfor EU og EFTA, i tillegg til flere land utenfor Europa.

Tilgjengelig informasjon viser at 30 av de 32 smittede barna hadde inntatt disse produktene.

Det er ikke funnet spor av Salmonella Poona i noen prøver tatt fra de aktuelle produktene. Årsaken kan være at dette er en bakterie som er vanskelig å påvise i tørkede produkter. Det krever avanserte testmetoder.

I landene hvor produktene var distribuert, ble publikum varslet og produktene ble trukket tilbake fra markedet.