Salmonellautbrudd knyttet til egg

Salmonellautbruddene som har rammet flere EU-land de siste årene, er knyttet til egg. Det fremgår av en ny oppdatering fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og Det europeiske smittevernbyrået, ECDC.

Utbruddet av Salmonella Enteritidis pågår fortsatt, fastslår EFSA og ECDC.

Det finnes ikke dokumentasjon på at kilden til utbruddet er fjernet. Derfor vil det trolig bli rapportert ytterligere utbrudd og nye tilfeller de kommende månedene. Det er nødvendig med flere undersøkelser for å identifisere kilden, konkluderer EFSA og ECDC.

Utbrudd i 15 EU-land

I perioden 1. februar 2017 til 14. januar 2020 rapporterte 15 EU-land om 656 bekreftede tilfeller og 202 mulige tilfeller av salmonellautbrudd.

Før februar 2017, rapporterte 18 land om 385 bekreftede tilfeller og om 413 mulige tilfeller. Fordi EU-landene har ulik kapasitet til å bekrefte utbrudd, har trolig enda flere land vært berørt.

Utbruddene har toppet seg i sommermånedene i 2016, 2017 og 2018. Det var en merkbar nedgang i rapporterte tilfeller i 2019, noe som avviker fra de tre foregående årene.

Undersøkelser for å spore kilden for utbruddet, har ført til egg fra produsenter i Polen. Det gjelder infeksjonstilfeller både før og etter 2018.

Til tross for at det ble innført kontrolltiltak i 2016 –2017, ble det påvist nye utbrudd i prøver fra de polske produsentene i 2018-2019. Det tilsier at smittetilstanden er varig. Undersøkelser av produksjon av eggleggende høns og matvarekjeder, har ikke gitt ny innsikt om mulig smittekilde.

Les rapporten på EFSAs nettsider her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..